Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 7


Đề bài

Đoạn mạch khuôn của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit như sau:

3'...TAT GGG XAT GTA ATG GGX... 5’

a) Xác định trình tự các nuclêôtit của mARN do đoạn gen trên mã hoá.

b) Có bao nhiêu côđon trong đoạn phân tử mARN này ?

c) Xác định các bộ ba đối mã (anticôđon) của các tARN tương ứng với mỗi côđon trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quá trình phiên mã:

T mạch gốc liên kết vs A môi trường

A mạch gốc liên kết vs U môi trường

G mạch gốc liên kết vs X môi trường

X mạch gốc liên kết vs G môi trường

Lời giải chi tiết

a) Mạch khuôn của gen:

3’... TAT GGG XAT GTA ATG GGX... 5’

mARN:

5’... AUA XXX GUA XAU UAX XXG... 3’

b) Có 18 : 3 = 6 côđon trên đoạn mARN này.

c) Các bộ ba đối mã của các tARN tương ứng với mỗi côđon trên mARN lần lượt là: UAU, GGG, XAU, GUA, AUG, GGX.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập có lời giải trang 5

 • Giải bài 5 SBT Sinh học 12 trang 8

  Giải bài 5 SBT Sinh học 12 trang 8. Một gen dài 0,51 μm có A = 28% số nuclêôtit của gen.

 • Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 12

  Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 12.Nhiễm sắc thể (NST) bình thường có trình tự gen như sau:

 • Giải bài 7 trang 9 SBT Sinh học 12

  Giải bài 7 trang 9 SBT Sinh học 12. Nếu tế bào lưỡng bội bình thường có 2n NST. Sô NST có trong tế bào của những trường hợp sau là bao nhiêu?

 • Giải bài 8 trang 10 SBT Sinh học 12

  Giải bài 8 trang 10 SBT Sinh học 12. Những sắp xếp gen sau đây trên 1 NST đã thấy ở ruồi giấm D.melanogaster tại các vùng địa lí khác nhau:

 • Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 12

  Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 12. Đoạn mARN ở tế bào nhân sơ có trình tự nuclêồtit như sau: ...UUUAAGAAUXUUGX...

 • Giải bài 2 trang 6 SBT Sinh học 12

  Giải bài 2 trang 6 SBT Sinh học 12. Vùng mã hoá của gen xác định chuỗi pôlipeptit ở E. coli dài 30 axit amin có trình tự phêninalanin và tirôzin sắp xếp luân phiên nhau. Xác định trình tự nuclêôtit đúng với trình tự axit amin này trong các trường hợp sau:

 • Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 12

  Giải bài 1 trang 5 sách bài tập Sinh học 12. Trong một phân tử mARN ở E. coli, tỉ lệ % các loại nuclêôtit như sau

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.