CHƯƠNG 2. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 16 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 176SBT Sinh học 12. Cho bảng tóm tắt các thí nghiệm lai của Menđen ở đậu Hà Lan:

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 17 SBT Sinh học 12. Ở cà chua, alen A quy định quả màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a tương ứng quy định quả màu vàng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 18 SBT Sinh học 12. Trên một đôi NST thường ở ruồi giấm, có 1 cặp gen alen gồm: alen B quy định cánh bình thường trội hoàn toàn so với alen b đột biến cho kiểu hình cánh ngắn.

Xem lời giải

Bài 4 trang 19 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 19 SBT Sinh học 12. Ở đậu Hà Lan, màu hoa tím trội hoàn toàn so với màu hoa trắng. Trong các thí nghiệm sau đây, bố mẹ có kiểu hình đã biết nhưng chưa biết kiểu gen sinh ra đời con được thống kê như sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 20 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 20 SBT Sinh học 12. Ở người, alen A quy định tóc xoăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng, B quy định mắt đen trội hoàn toàn so với b quy định mắt nâu. Hai cặp alen này phân ly độc lập.

Xem lời giải

Bài 6 trang 21 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 21 SBT Sinh học 12. Mỗi cặp trong 3 cặp alen Aa, Bb, Dd quy định 1 tính trạng khác nhau, trội lặn hoàn toàn và phân li độc lập. Không cần viết sơ đồ lai, hãy xác định

Xem lời giải

Bài 7 trang 22 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 22 SBT Sinh học 12. Cho 2 thứ cà chua thụ phấn với nhau được F1 có cùng kiểu gen. Biết mỗi tính trạng do một gen quy định

Xem lời giải

Bài 8 trang 23 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 trang 23 SBT Sinh học 12. Ớ người, hai gen liên kết trên NST 9 là gen xác định hệ nhóm máu ABO với các alen IA, IB, IO và gen NP1 với các alen N xác định móng chân biến dạng và n xác định móng chân bình thường

Xem lời giải

Bài 9 trang 24 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 trang 24 SBT Sinh học 12. Người ta đã cắt một cây thành nhiều đoạn, mỗi đoạn được đem trồng vào nơi có điều kiện chiếu sáng khác nhau. Các đoạn này đã phát triển thành các cây trưởng thành khác nhau về kích thước và số cụm hoa.

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 25 SBT Sinh học 12. Ở một loài đậu, tính trạng hạt nâu (B) là trội hoàn toàn so với tính trạng hạt trắng (b).

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 25 SBT Sinh học 12. Trâu trắng số 1 giao phối với trâu đen số 2, lứa đầu sinh ra trâu con trắng số 2 và lứa thứ hai cho trâu con đen số 4

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 25 SBT Sinh học 12. Trong một phép lai giữa hai cây khác nhau về 4 cặp alen phân li độc lập, trội lặn hoàn toàn và tác động riêng rẽ: AABBCCDD x aabbccdd (các chữ cái viết hoa chỉ alen trội)

Xem lời giải

Bài 4 trang 25 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 25 SBT Sinh học 12. Hệ thống nhóm máu A, B, O ở người có 4 kiểu hình: nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm máu O. Biết rằng:

Xem lời giải

Bài 5 trang 26 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 26 SBT Sinh học 12. Cho cà chua thân cao, quả vàng lai với cà chua thân thấp, quả đỏ, F1 được toàn cà chua thân cao, quả đỏ. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau

Xem lời giải

Bài 6 trang 26 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 26 SBT Sinh học 12. Khi lai 2 dòng ngô thuần chủng hạt xanh, trơn và hạt vàng, nhăn thu được F1 đồng loạt có hạt tím, trơn. Giả sử màu sắc và hình dạng vỏ hạt do 2 cặp alen nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau quy định.

Xem lời giải

Bài 7 trang 26 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 26 SBT Sinh học 12. Ở lúa, các gen quy định các tính trạng thân cao (A), thân thấp (a); chín muộn (B), chín sớm (b); hạt dài (D), hạt tròn (d) phân li độc lập.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 27, 28

Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 27, 28. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung:

Xem lời giải

Bài 8 trang 27 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 trang 27 SBT Sinh học 12. Sự di truyền của các nhóm máu A, B, O, AB ở người được quy định bởi các alen

Xem lời giải

Bài 9 trang 27 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 trang 27 SBT Sinh học 12. Sự tương tác giữa các gen không alen và sự tương tác giữa các gen phân li độc lập theo quy luật Menđen giống và khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Bài 10 trang 27 SBT Sinh học 12

Giải bài 10 trang 27 SBT Sinh học 12. Bệnh máu khó đông ở người được di truyền như một tính trạng lặn liên kết với NST X. Một người đàn ông bị bệnh máu khó đông lấy một người phụ nữ bình thường. Họ sinh ra những người con trai và gái bình thường.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất