CHƯƠNG 8. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 97 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 97 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy lập bảng so sánh những đặc điểm thích nghi của cây ưa sáng và cây ưa bóng với môi trường chiếu sáng khác nhau.

Xem lời giải

Bài 2 trang 98 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 98 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy trình bày một số đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu

Xem lời giải

Bài 3 trang 99 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 99 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy trình bày một số đặc điểm về hình thái, giải phẫu, sinh lí

Xem lời giải

Bài 4 trang 99 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 99 Sách bài tập Sinh học 12. Sinh vật rất đa dạng về hình dạng và kích thước.

Xem lời giải

Bài 5 trang 100 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 100 Sách bài tập Sinh học 12. Thế nào là ổ sinh thái? Nguyên nhân và hiệu quả của việc hình thành ổ sinh thái là gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 100 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 100 Sách bài tập Sinh học 12. Trong các khu rừng mưa nhiệt đới thường có đa dạng sinh học cao, theo em sinh vật sống trong đó có ổ sinh thái hẹp hay rộng ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 101 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 101 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy tìm đặc điểm giống và khác nhau về trao đổi khí giữa động vật sống trên cạn và dưới nước.

Xem lời giải

Bài 8 trang 101 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 trang 101 Sách bài tập Sinh học 12. Sức sinh sản, mức độ tử vong, xuất cư và nhập cư của quần thể tăng và giảm phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem lời giải

Bài 9 trang 101 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 trang 101 Sách bài tập Sinh học 12. Vì sao nhiều quần thể sinh vật không tăng kích thước theo tiềm năng sinh học?

Xem lời giải

Bài 1 trang 102 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 102 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy giải thích thế nào là “Sinh thái học”. Nêu khái niệm “Môi trường sống của sinh vật”.

Xem lời giải

Bài 2 trang 102 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 102 Sách bài tập Sinh học 12. Quan sát môi trường sống của các sinh vật trên một vùng và ghi tên của các nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh tác động lên sinh vật sống trong môi trường đó vào bảng sau :

Xem lời giải

Bài 3 trang 103 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 103 Sách bài tập Sinh học 12. “Sinh thái học là khoa học liên quan tới tất cả sự sống trên Trái Đất”. Em có đồng ý với câu trên không ? Giải thích vì sao.

Xem lời giải

Bài 10 trang 102 SBT Sinh học 12

Giải bài 10 trang 102 Sách bài tập Sinh học 12. Người ta thả một số cá thể thỏ vào một đồng cỏ, lúc đầu số lượng thỏ tăng nhanh nhưng sau đó tăng chậm lại và càng về sau số lượng thỏ càng ít thay đổi.

Xem lời giải

Bài 4 trang 103 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 103 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy nêu giá trị sinh thái của các khu rừng bảo vệ hay vườn quốc gia.

Xem lời giải

Bài 5 trang 103 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 103 Sách bài tập Sinh học 12. Hình bên mô tả quan hệ giữa nhiệt độ và độ sâu của hồ nước ngọt vào mùa hè.

Xem lời giải

Bài 6 trang 103 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 103 Sách bài tập Sinh học 12. Trong môi trường nước, thuỷ sinh vật thường phân bố ở lớp nước bề mặt.

Xem lời giải

Bài 7 trang 103 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 103 Sách bài tập Sinh học 12. Nước có đặc điểm gì khác môi trường trên cạn mà nhờ đó sinh vật thuỷ sinh có đặc điểm:

Xem lời giải

Bài 8 trang 103 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 trang 103 Sách bài tập Sinh học 12. Càng xuống dưới lớp nước sâu, áp suất càng-tăng lên.

Xem lời giải

Bài 9 trang 104 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 trang 104 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy nêu sự khác nhau của môi trường nước và môi trường trên cạn

Xem lời giải

Bài 10 trang 104 SBT Sinh học 12

Giải bài 10 trang 104 Sách bài tập Sinh học 12. Lửa cháy có ảnh hưởng như thế nào tới môi trường sống của sinh vật?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất