CHƯƠNG 6. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 68 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 68 Sách bài tập Sinh học 12. Phân biệt cơ quan tương đồng và cơ quan tương tự.

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 69 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy quan sát và nêu các điểm tương đồng trong cấu tạo của 3 bộ xương:

Xem lời giải

Bài 3 trang 69 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 68 Sách bài tập Sinh học 12. Giải thích đặc điểm thích nghi chân cao, cổ dài ờ loài hươu cao cổ theo quan niệm của Đacuyn và hiện đại.

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 70 Sách bài tập Sinh học 12. Học thuyết tiến hoá cổ điển đã giải quyết được những vấn đề gì

Xem lời giải

Bài 5 trang 71 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 71 Sách bài tập Sinh học 12. Phân tích mối quan hệ giữa quá trình hình thành đặc điểm thích nghi của cá thể và quá trình hình thành quần thể thích nghi.

Xem lời giải

Bài 6 trang 72 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 72 Sách bài tập Sinh học 12. Loài thân thuộc là gì? Làm thế nào để phân biệt 2 loài thân thuộc?

Xem lời giải

Bài 7 trang 72 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 72 Sách bài tập Sinh học 12. Cách li địa lí là gì ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 74 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 74 Sách bài tập Sinh học 12. Hình bên mô tả các cơ quan tương tự hay tương đồng? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 2 trang 74 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 74 Sách bài tập Sinh học 12. Hình dưới đây cho thấy cấu tạo của manh tràng trong hệ tiêu hoá của một số loài động vật.

Xem lời giải

Bài 3 trang 74 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 74 Sách bài tập Sinh học 12. Nhân tố tiến hoá là gì? Kể tên và nêu vai trò của các nhân tố tiến hoá.

Xem lời giải

Bài 4 trang 74 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 74 Sách bài tập Sinh học 12. Đacuyn đã có nhiều khám phá quan trọng ở quần đảo Galapagos

Xem lời giải

Bài 5 trang 74 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 74 Sách bài tập Sinh học 12. Từ quan niệm về tiến hoá nhỏ hãy giải thích khái niệm tiến hoá lớn và chỉ ra quan hệ giữa hai quá trình này.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 75

Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 12 trang 75. Ví dụ nào sau đây là các cơ quan tương đồng ?

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 75,76

Giải bài 6,7,8,9,10 Sách bài tập Sinh học 12 trang 75,76. Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 76,77

Giải bài 11,12,13,14,15 Sách bài tập Sinh học 12 trang 76,77. Theo Đacuyn, nguyên liệu của quá trinh tiến hoá và chọn giống là

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 77,78

Giải bài 16,17,18,19,20 Sách bài tập Sinh học 12 trang 77,78. Trong tác phẩm "Nguồn gốc các loài", Đacuyn vẫn chưa làm sáng tỏ được điều gì?

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 12 trang 78,79

Giải bài 21,22,23,24,25 Sách bài tập Sinh học 12 trang 78,79. Trong quá trình tiến hoá, sự cách li địa lí có vai trò

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 79,80

Giải bài 26,27,28,29,30 Sách bài tập Sinh học 12 trang 79,80. Nội dung cơ bản của quá trình tiến hoá nhỏ theo quan niệm tiến hoá tổng hợp hiện đại là gì?

Xem lời giải

Bài 31,32,33,34,35 SBT Sinh học 12 trang 81

Giải bài 31,32,33,34,35 Sách bài tập Sinh học 12 trang 81. Những biến đổi trong quá trình tiến hoá nhỏ xảy ra theo trình tự nào ?

Xem lời giải

Bài 36,37,38,39,40 SBT Sinh học 12 trang 82,83

Giải bài 36,37,38,39,40 Sách bài tập Sinh học 12 trang 82,83. Đột biến, nhất là đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá là vì

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất