Bài tập trắc nghiệm trang 27

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 27, 28

Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 27, 28. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung:

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 28, 29

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 28,29. Khi cho thế hệ lai F1 tự thụ phấn, Menđen đã thu được thế hệ F2 có tỉ lệ kiểu hình thế nào?

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 29

Giải bài 11,12,13,14,15SBT Sinh học 12 trang 29. Khi đem lai 2 giống đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, ở thế hệ F2, Menđen đã thu được tỉ lệ phân tính về kiểu hình là

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 30

Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 30. Một gen quy định một tính trạng, muốn nhận biết kiểu gen một cá thể mang tính trạng trội là đồng hợp hay dị hợp, người ta thường sử dụng

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 12 trang 30, 31

Giải bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 12 trang 30. Tính trạng màu da ở người là trường hợp di truyền theo cơ chế

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 31, 32

Giải bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 31,32. Khi lai hai dòng cây thuần chủng đểu có hoa màu trắng với nhau, ở đời sau đã thu được 100% cây có hoa màu đỏ. Từ kết quả này cồ thể rút ra kết luận là:

Xem lời giải

Bài 31,32,33,34,35 SBT Sinh học 12 trang 32

Giải bài 31,32,33,34,35 SBT Sinh học 12 trang 32. Làm thế nào để biết 2 gen liên kết với nhau?

Xem lời giải

Bài 36,37,38,39,40 SBT Sinh học 12 trang 33

Giải bài 36,37,38,39,40 SBT Sinh học 12 trang 33: Phát biểu nào sau đây không đúng với tần số hoán vị gen?

Xem lời giải

Bài 41,42,43,44,45 SBT Sinh học 12 trang 33, 34

Giải bài 41,42,43,44,45 SBT Sinh học 12 trang 33,34. Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết gen di truyền trên NST giới tính Y là:

Xem lời giải

Bài 46,47,48,49,50 SBT Sinh học 12 trang 34, 35

Giải bài 46,47,48,49,50 SBT Sinh học 12 trang 34,35. Đem lai 2 cá thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản được thế hệ F1.

Xem lời giải

Bài 51.52.53.54.55 trang 36 SBT Sinh học 12

Giải bài 51.52.53.54.55 trang 39 SBT Sinh học 12. Thường biến là gì?

Xem lời giải

Bài 56,57,58,59,60 trang 37 SBT Sinh học 12

Giải bài 56,57,58,59,60 trang 37 SBT Sinh học 12. Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm về kiểu hình?

Xem lời giải