Bài tập tự giải trang 117

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 10 trang 119 SBT Sinh học 12

Giải bài 10 trang 119 SBT Sinh học 12: Nhiều người cho rằng hoạt động của con người là nguyên nhân chính làm thủng tầng ôzôn, là nguyên nhân làm cho khí hậu Trái Đất ngày một nóng lên. Theo em, điều đó có đúng không?

Xem lời giải

Bài 1 trang 117 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 117 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy đưa ví dụ về 2 chuỗi thức ăn, 1 chuỗi bắt đầu bằng sinh vật sản xuất và 1 chuỗi bắt đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã.

Xem lời giải

Bài 2 trang 117 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 117 Sách bài tập Sinh học 12. Những thông tin nào chúng ta có thể biết được qua quan sát một tháp sinh thái

Xem lời giải

Bài 3 trang 117 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 117 Sách bài tập Sinh học 12. Thế nào là một hệ sinh thái ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 118 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 118 Sách bài tập Sinh học 12. Có người nói: Vật chất trao đổi qua hệ sinh thái là trao đổi một chiều. Em có đồng ý như vậy không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 5 trang 118 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 118 Sách bài tập Sinh học 12. Trong một buổi thực hành, học sinh quan sát hệ sinh thái một rừng bạch đàn đã tìm thấy các loài

Xem lời giải

Bài 6 trang 118 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 118 Sách bài tập Sinh học 12. Trong hai nhân tố nước và khoáng, nhân tố nào có chu trình tái sinh nhanh? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 7 trang 118 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 118 Sách bài tập Sinh học 12. Khuếch đại sinh học là hiện Nồng độ DDT tượng nồng độ các chất tích luỹ

Xem lời giải

Bài 8 trang 118 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 trang 118 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy lấy các ví dụ về những hệ sinh thái điển hình có ở nước ta mà em biết và chỉ vị trí của các hệ sinh thái đó trên bản đồ Việt Nam

Xem lời giải

Bài 9 trang 118 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 trang 118 Sách bài tập Sinh học 12. Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong hệ sinh thái

Xem lời giải

Bài 11 trang 119 SBT Sinh học 12

Giải bài 11 trang 119 Sách bài tập Sinh học 12. Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên là hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”. Cho biết:

Xem lời giải

Bài 12 trang 119 SBT Sinh học 12

Giải bài 12 trang 119 Sách bài tập Sinh học 12. Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa sông.

Xem lời giải

Bài 13 trang 120 SBT Sinh học 12

Giải bài 13 trang 120 SBT Sinh học 12. Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ đã tìm thấy các loài tảo lục đơn bào, ấu trùng chuồn chuồn, tôm, cá quả, lươn.

Xem lời giải

Bài 14 trang 120 SBT Sinh học 12

Giải bài 14 trang 120 Sách bài tập Sinh học 12. So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng lượng giữa các hệ sinh thái tự nhiên với các hệ sinh thái nhân tạo.

Xem lời giải