Bài tập tự giải trang 111

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 111 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 111 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy nêu ví dụ về một loài chiếm ưu thế trên một vùng

Xem lời giải

Bài 2 trang 111 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 111 Sách bài tập Sinh học 12. Hình bên mô tả sự thay đổi mật độ sâu ăn lá cây có trên một cây hoa hồng:

Xem lời giải

BGiải bài 3 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Loài dây leo thuộc họ Thiên lí sống bám trên thân cây gỗ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Nghiên cứu về rừng cây dẻ bị chết

Xem lời giải

BGiải bài 5 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Trong quá trình sống, động vật cần thực vật, còn thực vật thì ngược lại sẽ phát triển tốt hơn nếu không có động vật.

Xem lời giải

Bài 6 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Thế nào là diễn thế sinh thái? Hãy cho một ví dụ về diễn thế sinh thái trên cạn...

Xem lời giải

Bài 7 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Có một hồ nhỏ, nước đổ vào hồ từ một sông nhỏ nhưng do hậu quả của việc chặt phá rừng nên nước sông ngày một đục

Xem lời giải

Bài 8 trang 113 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 trang 113 Sách bài tập Sinh học 12. Qua ví dụ trên, theo em khi nhập một loài sinh vật lạ vào hệ sinh thái cần phải chú ý điều gì ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 113 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 trang 113 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy cho ít nhất 2 ví dụ về tác động của sinh vật làm thay đổi môi trường sống

Xem lời giải