CHƯƠNG 10.HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 10 trang 119 SBT Sinh học 12

Giải bài 10 trang 119 SBT Sinh học 12: Nhiều người cho rằng hoạt động của con người là nguyên nhân chính làm thủng tầng ôzôn, là nguyên nhân làm cho khí hậu Trái Đất ngày một nóng lên. Theo em, điều đó có đúng không?

Xem lời giải

BGiải bài 1 trang 115 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 115 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài thường không vượt quá 6 mắt xích.

Xem lời giải

Bài 2 trang 115 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 115 Sách bài tập Sinh học 12. Chúng ta cần làm gì để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển của nước ta?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 3 trang 116 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 116 Sách bài tập Sinh học 12. Theo em, chúng ta cần làm gì để có thể khai thác tài nguyên thiên nhiên vừa thoả mãn các nhu cầu hiện tại của con người để phát triển xã hội

Xem lời giải

Bài 1 trang 117 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 117 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy đưa ví dụ về 2 chuỗi thức ăn, 1 chuỗi bắt đầu bằng sinh vật sản xuất và 1 chuỗi bắt đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã.

Xem lời giải

Bài 2 trang 117 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 117 Sách bài tập Sinh học 12. Những thông tin nào chúng ta có thể biết được qua quan sát một tháp sinh thái

Xem lời giải

Bài 3 trang 117 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 117 Sách bài tập Sinh học 12. Thế nào là một hệ sinh thái ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 118 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 118 Sách bài tập Sinh học 12. Có người nói: Vật chất trao đổi qua hệ sinh thái là trao đổi một chiều. Em có đồng ý như vậy không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 5 trang 118 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 118 Sách bài tập Sinh học 12. Trong một buổi thực hành, học sinh quan sát hệ sinh thái một rừng bạch đàn đã tìm thấy các loài

Xem lời giải

Bài 6 trang 118 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 118 Sách bài tập Sinh học 12. Trong hai nhân tố nước và khoáng, nhân tố nào có chu trình tái sinh nhanh? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 7 trang 118 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 118 Sách bài tập Sinh học 12. Khuếch đại sinh học là hiện Nồng độ DDT tượng nồng độ các chất tích luỹ

Xem lời giải

Bài 8 trang 118 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 trang 118 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy lấy các ví dụ về những hệ sinh thái điển hình có ở nước ta mà em biết và chỉ vị trí của các hệ sinh thái đó trên bản đồ Việt Nam

Xem lời giải

Bài 9 trang 118 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 trang 118 Sách bài tập Sinh học 12. Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong hệ sinh thái

Xem lời giải

Bài 11 trang 119 SBT Sinh học 12

Giải bài 11 trang 119 Sách bài tập Sinh học 12. Một nguyên nhân khác cũng làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên là hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”. Cho biết:

Xem lời giải

Bài 12 trang 119 SBT Sinh học 12

Giải bài 12 trang 119 Sách bài tập Sinh học 12. Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa sông.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 trang 120 SBT Sinh học 12

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 120 Sách bài tập Sinh học 12. Sự phân bố của một loài trên một vùng

Xem lời giải

Bài 13 trang 120 SBT Sinh học 12

Giải bài 13 trang 120 SBT Sinh học 12. Nhóm học sinh nghiên cứu một hệ sinh thái hồ đã tìm thấy các loài tảo lục đơn bào, ấu trùng chuồn chuồn, tôm, cá quả, lươn.

Xem lời giải

Bài 14 trang 120 SBT Sinh học 12

Giải bài 14 trang 120 Sách bài tập Sinh học 12. So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng lượng giữa các hệ sinh thái tự nhiên với các hệ sinh thái nhân tạo.

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 121 SBT Sinh học 12

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 121 Sách bài tập Sinh học 12. Chu trình nitơ

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 SBT trang 122 Sinh học 12

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 122 Sách bài tập Sinh học 12. Tại một khu rừng có 5 loài chim ăn sâu, số lượng sâu không thật dồi dào.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất