Giải bài 56,57,58,59,60 trang 37 SBT Sinh học 12


Giải bài 56,57,58,59,60 trang 37 SBT Sinh học 12. Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm về kiểu hình?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 56

Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm về kiểu hình?

A. Kiểu hình liên tục thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.

B. Kiểu hình ổn định khi điều kiện môi trường thay đổi.

C. Kiểu hình được tạo thành do sự tương tác giữa kiểu gen và điều kiện môi trường.

D. Kiểu hình khó thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.

Phương pháp giải:

Xem khái niệm Kiểu hình

Lời giải chi tiết:

Kiểu hình là tập hợp những đặc điểm hay tính trạng của một sinh vật. Một kiểu hình được tạo thành do sự tương tác giữa kiểu gen và các yếu tố môi trường. 

Chọn C

Câu 57

Phát biểu nào sau đây không đúng với khái niệm về mức phản ứng?

A. Các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng.

B. Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen cần phải tạo ra nhiều cá thể có cùng kiểu gen và cho chúng sinh trưởng, phát triển trong những điều kiện môi trường khác nhau.

C. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

D. Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen cần phải tạo ra những cá thể đa dạng về kiểu gen và cho chúng sinh trưởng, phát triển trong cùng một điều kiện môi trường.

Phương pháp giải:

Xem khái niệm Mức phản ứng

Lời giải chi tiết:

Tập hợp các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau gọi là mức phản ứng của một kiểu gen.

Chọn D

Câu 58

Thường biến có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

A. Ý nghĩa gián tiếp quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.

B. Ý nghĩa trực tiếp quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.

C. Giúp sinh vật thích nghi trong tự nhiên.

D. Giúp sinh vật thích nghi với những thay đổi thường xuyên và không thường xuyên của môi trường.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Thường biến

Lời giải chi tiết:

Thường biến là loại biến dị đồng loạt theo cùng một hướng xác định đối với một nhóm cá thể có cùng kiểu gen và sống trong điều kiện giống nhau. Các biến đổi này tương ứng với điều kiện môi trường. Thường biến không do những biến đổi trong kiểu gen gây ra nên không di truyền. Tuy nhiên, nhờ có những thường biến mà cơ thể phản ứng linh hoạt về kiểu hình, đảm bảo sự thích ứng trước những thay đổi nhất thời hoăc theo chu kỳ của môi trường.

Chọn D

Câu 59

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Giống tốt, kĩ thuật sản xuất tốt, năng suất không cao.

B. Ở vật nuôi và cây trồng, năng suất là kết quả tác động tổng hợp của giống và kĩ thuật.

C. Kĩ thuật sản xuất quy định năng suất cụ thể của giống.

D. Kiểu gen quy định giới hạn năng suất của một giống vật nuôi hay cây trồng.

Phương pháp giải:

Kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau

Lời giải chi tiết:

Giống tốt kết hợp kĩ thuật sản xuất tốt sẽ cho ra năng suất cao=> A sai

Chọn A

Câu 60

Yếu tố “giống” trong sản xuất nông nghiệp tương đương với yếu tố nào sau đây?

A. Môi trường.                   B. Kiểu gen

C. Kiểu hình.                     D. Năng suất.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

Lời giải chi tiết:

Giống trong sản xuất nông nghiệp chính là kiểu gen

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.