Giải bài 4 trang 25 SBT Sinh học 12


Giải bài 4 trang 25 SBT Sinh học 12. Hệ thống nhóm máu A, B, O ở người có 4 kiểu hình: nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm máu O. Biết rằng:

Đề bài

Hệ thống nhóm máu A, B, O ở người có 4 kiểu hình : nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm máu O. Biết rằng:

- Nhóm máu A do alen \(I^A\) quy định.

- Nhóm máu B do alen \(I^B\)quy định.

- Nhóm máu O tương ứng với kiểu gen \( I^OI^O \).

- Nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen \(I^A I^B\)

Các alen \(I^A\) và \(I^B\) là đồng trội và trội hoàn toàn so với \(I^O\).

a) Trong một quần thể người có bao nhiêu kiểu gen quy định hệ nhóm máu này?

b) Trong một gia đình, chồng nhóm máu AB, vợ nhóm máu O, con có nhóm máu như thế nào?

c) Trong một gia đình đông con, các con có đủ 4 kiểu hình nhóm máu A, B, AB và O thì bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gen quy định nhóm máu di truyền theo quy luật đồng trội

Lời giải chi tiết

a) Trong một quần thể thì có 6 kiểu gen: \({I^A}{I^A};{I^A}{I^O};{I^A}{I^B};{I^B}{I^B};{I^B}{I^O};{I^O}{I^O}\)

b) Trong một gia đình, chồng nhóm máu AB, vợ nhóm máu O,\({I^A}{I^B} \times {I^O}{I^O} \to {I^A}{I^O}:{I^B}{I^O}\) vậy họ có thể sinh ra con có nhóm máu A hoặc B.

c) Để ở đời con có đủ 4 nhóm máu: A,B,O, AB thì bố mẹ phải có kiểu gen: \({I^B}{I^O} \times {I^A}{I^O} \to {I^A}{I^O};{I^A}{I^B};{I^B}{I^O};{I^O}{I^O}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 5 trang 26 SBT Sinh học 12

  Giải bài 5 trang 26 SBT Sinh học 12. Cho cà chua thân cao, quả vàng lai với cà chua thân thấp, quả đỏ, F1 được toàn cà chua thân cao, quả đỏ. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau

 • Giải bài 6 trang 26 SBT Sinh học 12

  Giải bài 6 trang 26 SBT Sinh học 12. Khi lai 2 dòng ngô thuần chủng hạt xanh, trơn và hạt vàng, nhăn thu được F1 đồng loạt có hạt tím, trơn. Giả sử màu sắc và hình dạng vỏ hạt do 2 cặp alen nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau quy định.

 • Giải bài 7 trang 26 SBT Sinh học 12

  Giải bài 7 trang 26 SBT Sinh học 12. Ở lúa, các gen quy định các tính trạng thân cao (A), thân thấp (a); chín muộn (B), chín sớm (b); hạt dài (D), hạt tròn (d) phân li độc lập.

 • Giải bài 8 trang 27 SBT Sinh học 12

  Giải bài 8 trang 27 SBT Sinh học 12. Sự di truyền của các nhóm máu A, B, O, AB ở người được quy định bởi các alen

 • Giải bài 9 trang 27 SBT Sinh học 12

  Giải bài 9 trang 27 SBT Sinh học 12. Sự tương tác giữa các gen không alen và sự tương tác giữa các gen phân li độc lập theo quy luật Menđen giống và khác nhau như thế nào?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD