Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 92


Giải bài 11,12,13,14,15 Sách bài tập Sinh học 12 trang 92. Những nguyên tố phổ biến nhất chiếm 99% khối lượng cơ thể sống là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

11. Những nguyên tố phổ biến nhất chiếm 99% khối lượng cơ thể sống là

A. H. O, N, C

B. C, H, O, N, S, P.

C. C, H,O

D. C, H, O, N, P, S, Na, K.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Những nguyên tố phổ biến nhất chiếm 99% khối lượng cơ thể sống là: C, H, O, N, P, S, Na, K.

Chọn D

Câu 12

12. Phát biểu nào sau đây chưa chính xác ?

A. Trao đổi chất theo phương thức đồng hoá, dị hoá và sinh sản là những dấu hiệu không có ở vật thể vô cơ.

B. Phân tử ADN có khả năng tự sao chép chính xác nên cấu trúc đặc trưng của ADN luôn luôn ổn định qua các thế hệ.

C. Sự phát sinh sự sống là quá trình tiến hoá của các hợp chất cacbon dẫn tới sự hình thành hệ tương tác các đại phân tử prôtêin và axit nuclêic có khả năng tự nhân đôi, tự đổi mới.

D. Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống gồm 2 loại vật chất hữu cơ là prôtêin và axit nuclêic.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai là B

Chọn B

Câu 13

13. Trong cơ thể sống, axit nuclêic đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nào sau đây ?

A. Sinh sản và di truyền.

B. Nhân đôi NST và phân chia tế bào.

C. Tổng hợp và phân giải các chất.

D. Nhận biết các vật thể lạ xâm nhập.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Axit nuclêic đóng vai trò quan trọng trong sinh sản và di truyền.

Chọn A

Câu 14

14. Trong tế bào sống, prôtêin đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nào sau đây ?

A. Điều hoà hoạt động các bào quan.

B. Bảo vệ cơ thể chống bệnh tật.

C. Xúc tác các phản ứng sinh hoá.

D. Cung cấp năng lượng cho các quá trình tổng hợp và phân giải.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Prôtêin đóng vai trò quan trọng trong xúc tác các phản ứng sinh hoá.

Chọn C

Câu 15

15. Trong các loại đại phân tử hữu cơ thì chất nào không có cấu trúc đa phân ?

A. Lipit

B. Axit nuclêic và pôlipeptit.

C. Axit nuclêic và pôlisaccarit

D. Prôtêin và axit nuclêic.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Trong các loại đại phân tử hữu cơ thì chất nào không có cấu trúc đa phân là  Lipit.    

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD