Giải bài 16,17,18,19,20 trang 93 SBT Sinh học 12


Giải bài 16,17,18,19,20 trang 93 Sách bài tập Sinh học 12. Chất hữu cơ nào và quá trình nào có ý nghĩa quan trọng đối với sự sông?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Chất hữu cơ nào và quá trình nào có ý nghĩa quan trọng đối với sự sông?

A. Axit nucleic và quá trình phiên mã

B. Protein và quá trình sinh tổng hợp protein.

C. Axit nucleic và quá trình nhân đôi.

D. Glicoprotein và sự nhận biết các dấu chuẩn tế bào trong cơ thể đa bào.

Phương pháp giải:

Protein có nhiều vai trò quan trọng

Lời giải chi tiết:

Protein và quá trình sinh tổng hợp protein có ý nghĩa quan trọng đối với sự sông

Chọn B

Câu 17

17. Từ thí nghiệm của Milơ và những thí nghiệm tương tự, ta có thể rút ra được nhận định nào ?

A. Cho tia tử ngoại chiếu qua một hỗn hợp hơi nước, cacbon - ôxit, mêtan, amôniac... người ta thu được một số loại axit amin.

B. Chất hữu cơ phức tạp được tổng hợp từ các chất đơn giản trong điều kiện của địa cầu nguyên thuỷ.

C. Cơ thể sống có tính phức tạp, đa dạng và đặc thù.

D. Các vật thể sống tồn tại trên quả đất là những hệ mở, cấu tạo bởi prôtêin và axit nuclêic đặc trưng.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Qua thí nghiệm của Milơ và Urây ta có thể kết luận : Chất hữu cơ phức tạp được tổng hợp từ các chất đơn giản trong điều kiện của địa cầu nguyên thuỷ.

A sai, thí nghiệm này mô phỏng điều kiện Trái đất nguyên thuỷ, khí quyển chưa có oxi nên không thể có khí CO

C sai, vì kết quả của thí nghiệm chưa tạo ra cơ thể sống

D sai, thí nghiệm chỉ thu được các chất hữu cơ đơn giản: axit amin

Chọn B

Câu 18

18. Sự tương tác giữa các loại đại phân tử nào dẫn đến sự hình thành các dạng sinh vật phức tạp như hiện nay ?

A. Prôtêin - lipit

B. Prôtêin - saccarit.

C. Pôlinuclêôtit

D. Prôtêin - axit nuclêic.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Axit nucleic quy định protein để biểu hiện thành tính trạng ra ngoài.

Chọn D

Câu 19

19. Phát biểu nào không đúng về giai đoạn tiến hoá hoá học ?

A. Đầu tiên hình thành những phân tử hữu cơ đơn giản rồi đến những phân tử hữu cơ phức tạp, những đại phân tử và những hệ đại phân tử.

B. Chất hữu cơ được tổng hợp nhờ nguồn năng lượng tự nhiên trong điều kiện khí hậu và địa chất của địa cầu nguyên thuỷ.

C. Chất hữu cơ được tổng hợp từ các chất vô cơ bằng con đường hoá học.

D. Cho điện thế cao phóng qua một hỗn hợp hơi nước, CO2, CH4, NH3... người ta thu được một số loại axit amin.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai là A, tiến hoá hoá học chỉ dừng ở tạo ra các đại phân tử từ các chất vô cơ đơn giản.

Chọn A

Câu 20

20. Quá trình làm cho ADN ngày càng phức tạp và đa dạng so với nguyên mẫu được gọi là

A. quá trình tích luỹ thông tin di truyền.

B. quá trình biến đổi thông tin di truyền,

C. quá trình đột biến trong sinh sản.

D. quá trình biến dị tổ hợp.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Quá trình làm cho ADN ngày càng phức tạp và đa dạng so với nguyên mẫu được gọi là quá trình tích luỹ thông tin di truyền.

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.