Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 90


Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 12 trang 90. Theo quan niệm hiện nay, đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở vật thể sống mà không thể có ở vật thể vô cơ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Theo quan niệm hiện nay, đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở vật thể sống mà không thể có ở vật thể vô cơ ?

A. Có cấu tạo bởi các đại phân tử hữu cơ là prôtêin và axit nuclêic đặc trưng

B. Trao đổi chất thông qua quá trình đồng hoá, dị hoá và có khả năng sinh sản.

C. Có khả năng tự biến đổi để thích nghi với môi trường thay đổi.

D. Có hiện tượng tăng trưởng, cảm ứng và vận động.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải:

Chọn B

Câu 2

2. Thí nghiệm của Milơ đã chứng minh điều gì ?

A. Sự sống trên Trái Đất có nguồn gốc từ vũ trụ.

B. Axit nuclêic hình thành từ nuclêôtit.

C. Chất hữu cơ hình thành từ các chất vô cơ.

D. Chất vô cơ hình thành từ các nguyên tố có trên bề mặt quả đất.

Phương pháp:

Lời giải:

Kết luận rút ra là:

Chọn C

Câu 3

3. Nhiều thí nghiêm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, cũng có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điều này có ý nghĩa gì ?

A. Cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa prôtêin và axit nuclêic.

B. Trong quá trình tiến hoá, ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin.

C. Prôtêin cũng có thể tự tổng hợp mà không cần cơ chế phiên mã và dịch mã.

D. Sự xuất hiện các axit nuclêic và prôtêin chưa phải là xuất hiện sự sống.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải:

 

Chọn B

Câu 4

4. Phát biểu nào sau đây chưa chính xác về các vật thể sống tồn tại trên Trái Đất ?

A. Trao đổi chất với môi trường và sinh sản là những dấu hiệu có ở vật thể vô cơ.

B. Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống gồm 2 loại vật chất hữu cơ là prôtêin và axit nuclêic.

C. ADN có khả năng nhân đôi chính xác. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của nhiều loại tác nhân bên tropg hoặc bên ngoài cơ thể, cấu trúc đặc trưng của ADN có thể thay đổi

D. Cơ thể sống là một hộ mở cấu tạo bởi prôtêin và axit nuclêic đặc trưng, có khả năng tự đổi mới, tự điều chỉnh và tích luỹ thông tin di truyền.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải:

Vật thể vô cơ không có dấu hiệu trao đổi chất và sinh sản

Chọn A

Câu 5

5. Theo quan niệm hiện đại, nguồn năng lượng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống là

A. ATP.

B. năng lượng hoá học.

C. năng lượng sinh học.

D. năng lượng tự nhiên.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải:

Theo quan niệm hiện đại, nguồn năng lượng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống là năng lượng tự nhiên.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm trang 90

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài