Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 90


Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 12 trang 90. Theo quan niệm hiện nay, đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở vật thể sống mà không thể có ở vật thể vô cơ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Theo quan niệm hiện nay, đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở vật thể sống mà không thể có ở vật thể vô cơ ?

A. Có cấu tạo bởi các đại phân tử hữu cơ là prôtêin và axit nuclêic đặc trưng

B. Trao đổi chất thông qua quá trình đồng hoá, dị hoá và có khả năng sinh sản.

C. Có khả năng tự biến đổi để thích nghi với môi trường thay đổi.

D. Có hiện tượng tăng trưởng, cảm ứng và vận động.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Vật sống có khả năng sinh sản

Chọn B

 

Câu 2

2. Thí nghiệm của Milơ đã chứng minh điều gì ?

A. Sự sống trên Trái Đất có nguồn gốc từ vũ trụ.

B. Axit nuclêic hình thành từ nuclêôtit.

C. Chất hữu cơ hình thành từ các chất vô cơ.

D. Chất vô cơ hình thành từ các nguyên tố có trên bề mặt quả đất.

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Thí nghiệm của S. Milo năm 1953 đã tạo ra những chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ.

Từ đó đã chứng minh các chất hữu cơ được hình thành từ các chất vô cơ trong điều kiện nguyên thủy của Trái đất.

Chọn C

Câu 3

3. Nhiều thí nghiêm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, cũng có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điều này có ý nghĩa gì ?

A. Cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa prôtêin và axit nuclêic.

B. Trong quá trình tiến hoá, ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin.

C. Prôtêin cũng có thể tự tổng hợp mà không cần cơ chế phiên mã và dịch mã.

D. Sự xuất hiện các axit nuclêic và prôtêin chưa phải là xuất hiện sự sống.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, cũng có thể tự nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điều này có thể chứng minh trong quá trình tiến hoá, ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin.

Chọn B

Câu 4

4. Phát biểu nào sau đây chưa chính xác về các vật thể sống tồn tại trên Trái Đất ?

A. Trao đổi chất với môi trường và sinh sản là những dấu hiệu có ở vật thể vô cơ.

B. Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống gồm 2 loại vật chất hữu cơ là prôtêin và axit nuclêic.

C. ADN có khả năng nhân đôi chính xác. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của nhiều loại tác nhân bên tropg hoặc bên ngoài cơ thể, cấu trúc đặc trưng của ADN có thể thay đổi

D. Cơ thể sống là một hộ mở cấu tạo bởi prôtêin và axit nuclêic đặc trưng, có khả năng tự đổi mới, tự điều chỉnh và tích luỹ thông tin di truyền.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Vật thể vô cơ không có dấu hiệu trao đổi chất và sinh sản

Chọn A

Câu 5

5. Theo quan niệm hiện đại, nguồn năng lượng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống là

A. ATP.

B. năng lượng hoá học.

C. năng lượng sinh học.

D. năng lượng tự nhiên.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Theo quan niệm hiện đại, nguồn năng lượng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống là năng lượng tự nhiên.

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.