Bài 6 trang 130 SBT sử 11


Giải bài 6 trang 130 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô  trước câu đúng hoặc chữ S vào ô  trước câu sai về Nguyễn Tất Thành.

☐ Sớm có lòng yêu nước, thương dân, muốn cứu dân, cứu nước

☐ Rất khâm phục tinh thần yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và đi theo con đường cứu nước của hai ông.

☐ Hăng hái hoạt động trong phong trào yêu nước của Việt kiều và trong phong trào đấu tranh của công nhân Pháp.

☐ Là người lãnh đạo chủ chốt của tổ chức Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.

☐ Kết bạn với nhiều nhà hoạt động chính trị, xã hội và văn hoá có uy tín của Pháp.

☐ Sống và làm việc trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911-1918)

Lời giải chi tiết

* Câu trả lời đúng là: 

☒ Sớm có lòng yêu nước, thương dân, muốn cứu dân, cứu nước

☒ Là người lãnh đạo chủ chốt của tổ chức Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.

☒ Sống và làm việc trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga. 

* Câu trả lời sai là: 

☒ Rất khâm phục tinh thần yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và đi theo con đường cứu nước của hai ông.

☒ Kết bạn với nhiều nhà hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa có uy tín của Pháp.

☒ Hăng hái hoạt động trong phong trào yêu nước của Việt kiều và trong phong trào đấu tranh của công nhân Pháp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 7 trang 130 SBT sử 11

  Giải bài 7 trang 130 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước

 • Bài 5 trang 129 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 129 sách bài tập Lịch sử 11. Phong trào đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp của nhân dân ta trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 • Bài 4 trang 128 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 128 sách bài tập Lịch sử 11. So với các cuộc khởi nghĩa khác của binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp trước năm 1917, khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên có điểm gì nổi bật

 • Bài 3 trang 128 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 128 sách bài tập Lịch sử 11. Hiểu biết của em về cuộc vận động khởi nghĩa Thái Phiên và Trần Cao Vân

 • Bài 2 trang 127 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 127 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy trình bày chính sách khai thác của thực dân Pháp ở Việt Nam

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí