Chương 2. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 61 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 61 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 63 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 63 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 64 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước châu Âu năm 1923 so với năm 1914

Xem lời giải

Bài 4 trang 65 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 65 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những hiểu biết của em về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Xem lời giải

Bài 5 trang 65 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 65 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao khủng hoảng kinh tế lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?

Xem lời giải

Bài 1 trang 66 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 66 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 67 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 68 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 68 sách bài tập Lịch sử 11. Nước Đức đã tìm lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế như thế nào

Xem lời giải

Bài 4 trang 68 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 68 sách bài tập Lịch sử 11. Biểu hiện chứng tỏ đến năm 1938, nước Đức đã trở thành

Xem lời giải

Bài 1 trang 69 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 69 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 70 sách bài tập Lịch sử 11. Tình hình nước Mĩ trong những năm 1918-1939

Xem lời giải

Bài 3 trang 71 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 71 sách bài tập Lịch sử 11. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã để lại hậu quả

Xem lời giải

Bài 4 trang 71 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 71 sách bài tập Lịch sử 11. Mĩ đã tìm lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)

Xem lời giải

Bài 5 trang 72 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 72 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Ru-dơ-ven

Xem lời giải

Bài 6 trang 72 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 72 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy đánh giá vai trò của tổng thống Ru-dơ-ven

Xem lời giải

Bài 1 trang 73 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 73 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 74 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 74 sách bài tập Lịch sử 11. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng (1929 - 1933), giới cầm quyền Nhật Bản đã

Xem lời giải

Bài 3 trang 75 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 75 sách bài tập Lịch sử 11. Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất