Chương 3. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 35 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 35 sách bài tập Lịch sử 11. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 37 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối ý ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 37 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền các nội dung thích hợp vào bảng sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 38 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 38 sách bài tập Lịch sử 11. Đại diện gắn liền các công trình tiêu biểu về văn học giữa XIX - đầu XX

Xem lời giải

Bài 5 trang 38 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 38 sách bài tập Lịch sử 11. Kể tên các công trình và danh nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực

Xem lời giải

Bài 6 trang 39 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 39 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu một vài tác giả và tác phẩm tiêu biểu thuộc các lĩnh vực

Xem lời giải

Bài 7 trang 39 SBT sử 11

Giải bài 7 trang 39 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy trình bày những thành tựu nổi bật về văn học, nghệ thuật

Xem lời giải

Bài 1 trang 40 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 40 sách bài tập Lịch sử 11. Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 41 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 41 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai

Xem chi tiết

Bài 3 trang 42 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 42 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy ghép các sự kiện ở cột B với mốc thời gian ở cột A cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 42 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 42 sách bài tập Lịch sử 11. Điền mốc thời gian phù hợp vào bảng sau và nêu ý nghĩa của các sự kiện

Xem lời giải

Bài 5 trang 43 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 43 sách bài tập Lịch sử 11. Những nét chính về phong trào công nhân quốc tế từ đầu XIX đến đầu XX

Xem lời giải

Bài 6 trang 44 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 44 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền những nội dung còn thiếu để hoàn thiện bảng sau

Xem lời giải

Bài 7 trang 45 SBT sử 11

Giải bài 7 trang 45 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại

Xem lời giải

Bài 8 trang 45 SBT sử 11

Giải bài 8 trang 45 sách bài tập Lịch sử 11. Những điểm giống và khác nhau của các cuộc cách mạng tư sản cận đại

Xem lời giải

Bài 9 trang 46 SBT sử 11

Giải bài 9 trang 46 sách bài tập Lịch sử 11. Những nét lớn về tình hình châu Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 10 trang 47 SBT sử 11

Giải bài 10 trang 47 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh phong trào đấu tranh giành độc lập ở Á, Phi và Mĩ Latinh

Xem lời giải

Bài 11 trang 47 SBT sử 11

Giải bài 11 trang 47 sách bài tập Lịch sử 11. Giải ô chữ: Nhân vật và sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới cận đại

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất