Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

Bình chọn:
4.9 trên 56 phiếu
Bài 1 trang 107 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 107 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 109 sách bài tập Lịch sử 11. Giải thích khái niệm “Cần vương”; Nguyên nhân nào dẫn tới việc bùng nổ phong trào Cần vương

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 109 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu đặc điểm các giai đoạn của phong trào Cần Vương chống Pháp

Xem lời giải

Bài 4 trang 110 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 110 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy kể tên những thủ lĩnh và các cuộc khởi nghĩa hưởng ứng chiếu Cần Vương ở địa phương

Xem lời giải

Bài 5 trang 111 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 111 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung phù hợp vào bảng sau về cuộc khởi nghĩa Hương Khê

Xem lời giải

Bài 6 trang 111 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 111 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào cột để trống trong bảng tổng hợp dưới đây về phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài 7 trang 112 SBT sử 11

Giải bài 7 trang 112 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào cột để trống trong bảng dưới đây về khởi nghĩa Yên Thế

Xem lời giải

Bài 8 trang 113 SBT sử 11

Giải bài 8 trang 113 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy so sánh các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương với khởi nghĩa nông dân Yên Thế và rút ra kết luận về sự khác nhau căn bản

Xem lời giải