Chương 1. Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 3 SBT sử 11

Giải bài tập 1 trang 3 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối ý ở ô bên trái với nội dung tương ứng ở các ô bên phải

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 6 sách bài tập Lịch sử 11. Theo em, điểm nổi bật của tình hình Nhật Bản đến giữa thế kỉ XIX là gì?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 6 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 6 sách bài tập Lịch sử 11. Nội dung cơ bản của cuộc Duy Tân Minh Trị

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 7 sách bài tập Lịch sử 11. Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 7 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 9 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối ý ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 9 sách bài tập Lịch sử 11. Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp về nội dung lịch sử

Xem lời giải

Bài 4 trang 10 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 10 sách bài tập Lịch sử 11. Chủ trương của Đảng Quốc đại và của phái dân chủ cấp tiến

Xem lời giải

Bài 5 trang 10 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 10 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy ghi lại những hiểu biết của em về B. Ti-lắc

Xem lời giải

Bài 6 trang 10 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 10 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những chính sách, thủ đoạn của thực dân Anh

Xem lời giải

Bài 7 trang 11 SBT sử 11

Giải bài 7 trang 11 sách bài tập Lịch sử 11. Ý nghĩa phong trào đấu tranh những năm 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 11 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 11 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa truớc ý trả lời mà em cho là đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 13 sách bài tập Lịch sử 11. Chiến tranh thuốc phiện đã dẫn đến hậu quả gì đối với Trung Quốc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 14 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 14 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu nội dung cơ bản học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn

Xem lời giải

Bài 5 trang 15 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 11. Diễn biến của phong trào cách mạng ở Trung Quốc

Xem lời giải

Bài 6 trang 16 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 16 sách bài tập Lịch sử 11. Vì sao nói: Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Xem lời giải

Bài 7 trang 16 SBT sử 11

Giải bài 7 trang 16 sách bài tập Lịch sử 11. Nêu nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

Xem lời giải

Bài 8 trang 16 SBT sử 11

Giải bài 8 trang 16 sách bài tập Lịch sử 11. Giải ô chữ: Một số nhân vật và sự kiện quan trọng trong lịch sử Trung Quốc

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất