Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Bình chọn:
4.3 trên 67 phiếu
Bài 1 trang 49 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 49 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 52 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 52 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử của nước Nga

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những nét lớn về tình hình nước Nga năm 1917

Xem lời giải

Bài 5 trang 53 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài 6 trang 53 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh Cách mạng Pháp với Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

Xem lời giải

Bài 7 trang 54 SBT sử 11

Giải bài 7 trang 54 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao năm 1917, ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

Xem lời giải

Bài 8 trang 54 SBT sử 11

Giải bài 8 trang 54 sách bài tập Lịch sử 11. Cách mạng tháng Mười Nga có phải là một tất yếu lịch sử không?

Xem lời giải

Bài 9 trang 55 SBT sử 11

Giải bài 9 trang 55 sách bài tập Lịch sử 11. Diễn biến chính, ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Xem lời giải