Chương 1. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu
Bài 1 trang 96 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 96 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 98 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 98 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối thông tin ở cột A với cột B để biểu thị phong trào chống Pháp của nhân dân Nam Kì

Xem lời giải

Bài 3 trang 98 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 98 sách bài tập Lịch sử 11. Giải thích các khái niệm; Điền các hoạt động của Trương Định

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 100 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 100 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh cuộc kháng chiến chống Pháp do triều đình nhà Nguyễn tổ chức với

Xem lời giải

Bài 5 trang 100 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 100 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì một cách nhanh chóng

Xem lời giải

Bài 6 trang 101 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 101 sách bài tập Lịch sử 11. Từ sau năm 1867, cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở ba tỉnh

Xem lời giải

Bài 1 trang 102 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 102 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 104 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 104 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 104 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 104 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 104 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh hệ quả của hai bản hiệp ước 1862 và 1874.

Xem lời giải

Bài 5 trang 105 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 105 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy hoàn thiện vào bảng sau về nguyên nhân sâu xa và duyên cớ thực dân Pháp tiến hành các cuộc tấn công Bắc Kì

Xem lời giải

Bài 6 trang 106 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 106 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy hoàn thiện hệ thống kiến thức về phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884

Xem lời giải

Bài 1 trang 107 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 107 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 109 sách bài tập Lịch sử 11. Giải thích khái niệm “Cần vương”; Nguyên nhân nào dẫn tới việc bùng nổ phong trào Cần vương

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 109 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu đặc điểm các giai đoạn của phong trào Cần Vương chống Pháp

Xem lời giải

Bài 4 trang 110 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 110 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy kể tên những thủ lĩnh và các cuộc khởi nghĩa hưởng ứng chiếu Cần Vương ở địa phương

Xem lời giải

Bài 5 trang 111 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 111 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung phù hợp vào bảng sau về cuộc khởi nghĩa Hương Khê

Xem lời giải

Bài 6 trang 111 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 111 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào cột để trống trong bảng tổng hợp dưới đây về phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài 7 trang 112 SBT sử 11

Giải bài 7 trang 112 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào cột để trống trong bảng dưới đây về khởi nghĩa Yên Thế

Xem lời giải

Bài 8 trang 113 SBT sử 11

Giải bài 8 trang 113 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy so sánh các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương với khởi nghĩa nông dân Yên Thế và rút ra kết luận về sự khác nhau căn bản

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất