Bài 3: Trung Quốc

Bình chọn:
4.7 trên 30 phiếu
Bài 1 trang 11 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 11 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa truớc ý trả lời mà em cho là đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 13 sách bài tập Lịch sử 11. Chiến tranh thuốc phiện đã dẫn đến hậu quả gì đối với Trung Quốc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 14 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 14 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu nội dung cơ bản học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn

Xem lời giải

Bài 5 trang 15 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 11. Diễn biến của phong trào cách mạng ở Trung Quốc

Xem lời giải

Bài 6 trang 16 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 16 sách bài tập Lịch sử 11. Vì sao nói: Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Xem lời giải

Bài 7 trang 16 SBT sử 11

Giải bài 7 trang 16 sách bài tập Lịch sử 11. Nêu nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

Xem lời giải

Bài 8 trang 16 SBT sử 11

Giải bài 8 trang 16 sách bài tập Lịch sử 11. Giải ô chữ: Một số nhân vật và sự kiện quan trọng trong lịch sử Trung Quốc

Xem lời giải