Chương 2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bình chọn:
4.6 trên 82 phiếu
Bài 1 trang 28 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 28 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 30 sách bài tập Lịch sử 11. Nét nổi bật trong quan hệ quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 31 sách bài tập Lịch sử 11. Trình bày diễn biến chính giai đoạn 1 của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem lời giải

Bài 4 trang 32 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử 11. Những sự kiện chính trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem lời giải

Bài 5 trang 32 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 32 sách bài tập Lịch sử 11. Nét nổi bật trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giói thứ nhất

Xem lời giải

Bài 6 trang 33 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 33 sách bài tập Lịch sử 11. Hậu quả nặng nề do cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra

Xem lời giải

Bài 7 trang 33 SBT sử 11

Giải bài 7 trang 33 sách bài tập Lịch sử 11. Những thay đổi của bản đồ châu Âu trước và sau chiến tranh thế giới

Xem lời giải

Bài 8 trang 34 SBT sử 11

Giải bài 8 trang 34 sách bài tập Lịch sử 11. Nêu cảm nghĩ của em về cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất