Chương 3. Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 76 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 76 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 78 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 78 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 78 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 78 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những nét chính về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 79 sách bài tập Lịch sử 11. Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 79 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 79 sách bài tập Lịch sử 11. Phong trào độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ diễn ra như thế nào

Xem lời giải

Bài 1 trang 80 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 80 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ cá in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 82 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 82 sách bài tập Lịch sử 11. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân các nước Đông Nam Á

Xem lời giải

Bài 4 trang 83 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 83 sách bài tập Lịch sử 11. Những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á

Xem lời giải

Bài 5 trang 83 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 83 sách bài tập Lịch sử 11. Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia trong những năm

Xem lời giải

Bài 6 trang 84 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 84 sách bài tập Lịch sử 11. Liên minh chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Duơng được biểu hiện

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất