Bài 5 trang 79 SBT sử 11


Giải bài 5 trang 79 sách bài tập Lịch sử 11. Phong trào độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ diễn ra như thế nào

Đề bài

Phong trào độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ diễn ra như thế nào từ năm 1918 đến năm 1929? Em có nhận xét gì về đường lối đấu tranh của Đảng Quốc đại trong thời kì này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918-1939)

Lời giải chi tiết

Phong trào độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1929:

- Nguyên nhân:

+ Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất.

+ Sau chiến tranh, chính quyền Anh tăng cường bóc lột, ban hành đạo luật hà khắc.

+ Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ và chính quyền thực dân trở nên căng thẳng nhân dân Ấn đấu tranh chống Anh dâng cao khắp Ấn Độ trong những năm 1918 - 1922.

- Nét chính của phong trào đấu tranh thời kỳ (1918 - 1922):

+ Đảng Quốc đại do M.Gan-đi lãnh đạo.

+ Phương pháp đấu tranh: hòa bình, không sử dụng bạo lực. Tẩy chay hàng Anh không nộp thuế.

+ Lực lượng tham gia: học sinh, sinh viên, công nhân lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia. Tẩy chay hàng Anh không nộp thuế.

+ Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tháng 12/1925 Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập.

=> Nhận xét:

- Lãnh đạo: Đảng Quốc đại - chính đảng của giai cấp tư sản.

- Đường lối đấu tranh: bất bạo động, bất hợp tác. Đường lối này phù hợp với tình hình Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của đạo Phái. Tuy nhiên đường lối này cũng hạn chế những ảnh hưởng của Đảng Quốc đại.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 79 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 79 sách bài tập Lịch sử 11. Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào?

 • Bài 3 trang 78 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 78 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những nét chính về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của

 • Bài 2 trang 78 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 78 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai

 • Bài 1 trang 76 SBT sử 11

  Giải bài 1 trang 76 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí