Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)

Bình chọn:
4.2 trên 30 phiếu