Chương 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Bình chọn:
4.8 trên 58 phiếu
Bài 1 trang 88 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 88 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 89 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 89 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 90 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai.

Xem lời giải

Bài 4 trang 90 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 90 sách bài tập Lịch sử 11. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô tại Xta-lin-grát có ý nghĩa

Xem lời giải

Bài 5 trang 90 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 90 sách bài tập Lịch sử 11. Cuộc phản công của quân Đồng minh trong giai đoạn cuối

Xem lời giải

Bài 6 trang 91 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Lịch sử 11. Qua bảng so sánh dưới đây, hãy nêu tính chất và hậu quả của Chiến tranh

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 94 sách bài tập Lịch sử 11. Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng trong những năm 1929 - 1933

Xem lời giải

Bài 3 trang 94 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 94 sách bài tập Lịch sử 11. Xu thế phát triển của lịch sử thế giới hiện đại là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 95 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 95 sách bài tập Lịch sử 11. Dựa vào kiến thức lịch sử Việt Nam, trình bày sự tác động của lịch sử

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất