Bài 2 trang 94 SBT sử 11


Giải bài 2 trang 94 sách bài tập Lịch sử 11. Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng trong những năm 1929 - 1933

Đề bài

Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng trong những năm 1929 - 1933, các nước tư bản đã tiến hành những biện pháp gì?

1. Anh - Pháp - Mĩ: 

2. Đức - l-ta-li-a - Nhật Bản: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chương II. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Lời giải chi tiết

Để đối phó lại cuộc khủng hoảng kinh tế và đàn áp phong trào cách mạng, giai cấp tư sản cầm quyền ở các nước tư bản đã lựa chọn 2 lối thoát.

1. Anh - Pháp - Mĩ:

Vì có thuộc địa, có vốn và thị trường có thể thoát ra khỏi khủng hoảng bằng chính sách cải cách kinh tế - xã hội một cách ôn hòa. Cho nên chủ trương tiếp tục duy trì nền dân chủ đại nghị, duy trì nguyên trạng hệ thống Vecxai - Oasinhtơn.

2. Đức - l-ta-li-a - Nhật Bản:

Không có hoặc có ít thuộc địa, thiếu vốn nguyên liệu và thị trường nên đi theo con đường chủ nghĩa phát xít để đàn áp phong trào cách mạng và tiến hành chiến tranh phân chia lại thế giới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 3 trang 94 SBT sử 11

    Giải bài 3 trang 94 sách bài tập Lịch sử 11. Xu thế phát triển của lịch sử thế giới hiện đại là gì?

  • Bài 4 trang 95 SBT sử 11

    Giải bài 4 trang 95 sách bài tập Lịch sử 11. Dựa vào kiến thức lịch sử Việt Nam, trình bày sự tác động của lịch sử

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí