Đề kiểm tra học kỳ I


Tháng 1-1868, sau khi lên ngòi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một cuộc cải cách tiến bộ nhầm đưa Nhật Bản thoát khỏi tinh trạng một nước phong kiến lạc hậu

ĐỂ KIỂM TRA HỌC KÌ I: 

Đề số 1: 

Câu 1 (4,0 điểm): Cuộc Duy tân Minh Trị có nội dung và ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

*Nội dung:

Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một cuộc cải cách tiến bộ nhầm đưa Nhật Bản thoát khỏi tinh trạng một nước phong kiến lạc hậu với những nội dung cơ bản sau:

-Về chính trị: Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới, trong đó đại biểu của tầng lớp quý tộc tư sản hoá đóng vai trò quan trọng, thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân. Năm 1889, Hiến pháp mới được ban hành, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

-Về kinh tế: Chính phủ đã thi hành các chính sách thổng nhất tiến tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống

-Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế cho chế độ trưng binh. Công nghiệp đóng tàu chiến được chú trọng phát triển, tiên hành sản xuất vũ khí, đạn dược và mời chuyên gia quân sự nước ngoài …

-Về giáo dục: Chính phủ thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây...

*Ý nghĩa:

- Cuộc Duy tận Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản, đưa Nhật Bản từ một nước phong kiến lạc hậu trở thành một nước tư bản chủ nghĩa hùng mạnh ở châu Á. Do đó, Nhật Bản là nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi sự xâm lược và thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây.

-Cuộc Duy tân Minh Trị tạo nên những thay đổi cơ bản trong xã hội Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá và giáo dục.

Câu 2 (4,0 điểm): Nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là gỉ?

Trả lời:

-Nguyên nhân sâu xa:

+ Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, sự phát triển không đều giữa các nước tư bản về kinh tế và chính trị đã làm thay đổi sâu sắc lực lượng giữa các nước đế quốc.

+ Mâu thuẫn về vấn đế thuộc địa đã dẫn tới các cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên nhằm phân chia thuộc địa : Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha năm 1898, Chiến tranh Anh - Bô-Ơ (1899 - 1902), Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905).

+ Để chuẩn bị một cuộc chiến tranh lớn nhằm tranh giành thị trường, thuộc địa, các nước đế quốc đã thành lập hai khối quân sự đối lập : khối Liên minh gồm Đức - Áo - Hung (1882) và khối Hiệp ước của Anh, Pháp và Nga (1907). Cả hai khối đều tích cực chạy đua vũ trang nhằm tranh nhau làm bá chủ thế giới.

đến năm 1913 đã tạo cơ hội cho chiến tranh bùng nổ. Ngày 28-6-1914, thái tử Áo-Hung bị một người Xéc-bi ám sát tại Bô-xni-a.

Giới quân phiệt Đức, Áo chớp cơ hội đó để gây chiến tranh.

Câu 3 (2,0 điểm): Chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

- Chính sách mới đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản của nước Mĩ trong cơn khủng hoảng nguy kịch.                                                                                               

- Nhà nước đã tăng cường vai trò của mình trong việc cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới, khôi phục sản xuất, xoa dịu mâu thuẫn giai cấp trong xã hội Mĩ.

-Chính sách mới góp phần làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản.

-Chính sách mới là bài học kinh nghiệm cho một sổ nước tư bản phương Tây nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

 

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí