Bài 5 trang 100 SBT sử 11


Giải bài 5 trang 100 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì một cách nhanh chóng

Đề bài

1. Tại sao Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì một cách nhanh chóng và “không tốn một viên đạn”?

2. Nêu nhận xét của em về sự kiện này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì

Lời giải chi tiết

1. Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì một cách nhanh chóng và “không tốn một viên đạn” vì:

- Pháp vu cáo triều đình Huế vi phạm các điều đã cam kết trong Hiệp ước 1862, yêu cầu triều đình giao nốt cho chúng quyền kiểm soát cả ba tỉnh miền Tây Nam. Trước yêu cầu này, triều đình vô cùng lung túng.

- Lợi dụng sự bạc nhược của triều đình Huế, ngày 20-6- 1867, Pháp ép Phan Thanh Giản nộp thành Vĩnh Long không điều kiện. Chúng còn khuyên ông viết thư cho quan quân hai tỉnh An Giang và Hà Tiên hạ vũ khí nộp thành.

Như vậy, với sự bạc nhược của triều đình, chỉ trong vòng 5 ngày (từ 20 đến 24-6-1867), Pháp đã chiếm Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên không tốn một viên đạn.

2. Nhận xét:

Sự kiện này đã thể hiện rõ sự bạc nhược, yếu kém của triều đình Huế trong vấn đề bảo vệ dân tộc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 6 trang 101 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 101 sách bài tập Lịch sử 11. Từ sau năm 1867, cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở ba tỉnh

 • Bài 4 trang 100 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 100 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh cuộc kháng chiến chống Pháp do triều đình nhà Nguyễn tổ chức với

 • Bài 3 trang 98 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 98 sách bài tập Lịch sử 11. Giải thích các khái niệm; Điền các hoạt động của Trương Định

 • Bài 2 trang 98 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 98 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối thông tin ở cột A với cột B để biểu thị phong trào chống Pháp của nhân dân Nam Kì

 • Bài 1 trang 96 SBT sử 11

  Giải bài 1 trang 96 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí