Bài 2 trang 52 SBT sử 11


Giải bài 2 trang 52 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai.

☐ Trước Cách mạng tháng Hai, ở nước Nga tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản, đó là giữa nông dân Nga với địa chủ phong kiến và giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

☐ Đầu thế kỉ XX, ở Nga tồn tại bốn mâu thuẫn cơ bản, đó là: mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến; giữa tư sản với vô sản; giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác và giữa dân tộc Nga với các dân tộc khác trên đất nước Nga.

☐ Cách mạng tháng Hai năm 1917 là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.

☐ Từ sau Cách mạng tháng Hai đến trước Cách mạng tháng Mười, ở nước Nga vẫn còn tồn tại mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản; giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác và giữa chính quyền tư sản Nga với các dân tộc khác trên đất nước Nga.

☐ Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 là hai cuộc cách mạng hoàn toàn độc lập, không có liên quan với nhau.

☐ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra và giành thắng lợi đã phá vỡ trận tuyến của chủ nghĩa tư bản, làm cho nó không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới.

☐ Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

☐ Hình thức vận động của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga là nổ ra trước tiên ở nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành thị.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Lời giải chi tiết

* Câu đúng là: 

☒ Đầu thế kỉ XX, ở Nga tồn tại bốn mâu thuẫn cơ bản, đó là: mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến; giữa tư sản với vô sản; giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác và giữa dân tộc Nga với các dân tộc khác trên đất nước Nga.

☒ Cách mạng tháng Hai năm 1917 là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.

☒ Từ sau Cách mạng tháng Hai đến trước Cách mạng tháng Mười, ở nước Nga vẫn còn tồn tại mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản; giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác và giữa chính quyền tư sản Nga với các dân tộc khác trên đất nước Nga.

☒ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra và giành thắng lợi đã phá vỡ trận tuyến của chủ nghĩa tư bản, làm cho nó không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới.

* Câu sai là: 

☒ Trước Cách mạng tháng Hai, ở nước Nga tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản, đó là giữa nông dân Nga với địa chủ phong kiến và giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

☒ Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 là hai cuộc cách mạng hoàn toàn độc lập, không có liên quan với nhau.

☒ Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

☒ Hình thức vận động của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga là nổ ra trước tiên ở nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành thị.

Loigiaihay.com


Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài