Bài 1 trang 7 SBT sử 11


Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

1. Thực dân Anh hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ từ

A. Thế kỉ XVII

B. Giữa thế kỉ XIX

C. Cuối thế kỉ XVIII

D. Đầu thế kỉ XIX

2. Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX

A. Đều thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc phục vụ công cuộc khai thác

B. Đều thực hiện chế độ cai trị trực tiếp, chia để trị

C. Đầu tư phát triển công nghiệp ở thuộc địa

D. Thực hiện chế độ cai trị gián trị, cai trị gián tiếp thông qua bộ máy chính quyền tay sai

3. Đảng Quốc đại là chính đảng của

A. giai cấp công nhân Ấn Độ.                       

B. giai cấp tư sản Ấn Độ.

C. giai cấp tư sản Ấn Độ. 

D. Cả ba ý trên đều sai.

4. Tháng 7-1905, chính quyền thực dân Anh đã ban hành đạo luật nào đối với Ấn Độ

A. Chia đôi xứ Ben-gan

B. Về chế độ thuế khóa

C. Thống nhất xứ Ben-gan    

D. Giáo dục

5. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của nhân dân ở Bom-bay và Can-cút-ta năm 1905 là

A. Thực dân Anh đàn áp người Hồi giáo ở miền Đông và người theo đạo Hinđu ở miền Tây

B. Người Hồi giáo ở miền Đông và người theo đạo Hinđu ở miền Tây bị áp bức, bóc lộ nặng nề

C. Đạo luật về chia cắt Ben-gan có hiệu lực

D. Nhân dân ở Bom-bay và Can-cút-ta muốn lật đổ chính quyền thực dân Anh giành độc lập, dân chủ

6. Kết quả của phong trào cách mạng 1905-1908 của Ấn Độ là gì: 

A. Thực dân Anh phải trả tự do cho Ti-lắc

B. Thực dân Anh phải thu hồi đạo luật chia cắt xứ Ben-gan

C. Thực dân Anh phải giảm án tù cho Ti-lắc

D. Thực dân Anh đàn áp dã man phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ

7. Điểm khác biệt giữa cao trào cách mạng 1905 – 1908 với các phong trào trước đó ở Ấn Độ là

A. Có sự tham gia đông đảo của hang vạn công nhân ở nhiều thành phố trên cả nước

B. Có quy mô lớn, nêu cao khẩu hiệu đấu tranh “Ấn Độ của người Ấn Độ”

C. Diễn ra dưới hình thức một cuộc tổng bãi công, lan rộng ra nhiều thành phố

D. Do một bộ phận giai cấp tư sản lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc, đấu tranh cho một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại Mục 1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX

Lời giải: Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ.

Chọn B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại Mục 1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX

Lời giải: Chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đều thực hiện chế độ cai trị trực tiếp, chia để trị.

Chọn B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại Mục 3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 - 1908)

Lời giải

Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân Đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại), chính đảng đầu tiên của của giai cấp tư sản Ấn Độ, được thành lập, đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên đài vũ đài chính trị.

Chọn C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 - 1908)

Lời giải: Tháng 7 -1905, chúng ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan: miền Đông của các tín đồ theo đạo Hồi và miền Tây của những người theo đạo Hinđu.

Chọn A

Câu 5

Phương pháp: Mục 3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 - 1908)

Lời giải: Ngày 16-10-1905, đạo luật chia cắt Ben-gan bắt đầu có hiệu lực; nhân dân coi đó là ngày quốc tang. Hơn 10 vạn người kéo đến bờ sông Hằng, dòng sông linh thiêng của người Ấn, làm lễ tuyên thệ và hát vang bài Kính chào người - Mẹ hiền Tổ quốc để tỏ ý chí đoàn kết, thống nhất. Khắp nơi vang lên khẩu hiệu: “Ấn Độ của người Ấn Độ”.

Chọn C

Câu 6

Phương pháp: xem lại mục 3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 - 1908)

Lời giải: Kết quả của phong trào cách mạng 1905-1908 của Ấn Độ là thực dân Anh phải thu hồi đạo luật chia cắt xứ Ben-gan.

Chọn B

Câu 7

Phương pháp: Xem lại bài 2. Ấn Độ

Lời giải: 

- Lãnh đạo: giai cấp tư sản

- Lực lượng: toàn thể nhân dân Ấn Độ

- Mục tiêu đấu tranh: vì một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ, giải phóng dân tộc.

- Tính chất: mang tính dân tộc dân chủ

- Phong trào giai đoạn này có nét khác biệt so với những phong trào đấu tranh trước đó. Đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ, hòa chung vào trào lưu dân tộc dân chủ của nhiều nước châu Á trong những năm đầu thế kỉ XX. Lần đầu tiên, công nhân Ấn Độ tham gia phong trào giải phóng dân tộc.

Chọn D

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 9 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 9 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối ý ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp.

 • Bài 3 trang 9 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 9 sách bài tập Lịch sử 11. Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp về nội dung lịch sử

 • Bài 4 trang 10 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 10 sách bài tập Lịch sử 11. Chủ trương của Đảng Quốc đại và của phái dân chủ cấp tiến

 • Bài 5 trang 10 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 10 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy ghi lại những hiểu biết của em về B. Ti-lắc

 • Bài 6 trang 10 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 10 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những chính sách, thủ đoạn của thực dân Anh

 • Bài 7 trang 11 SBT sử 11

  Giải bài 7 trang 11 sách bài tập Lịch sử 11. Ý nghĩa phong trào đấu tranh những năm 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ.

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.