Chương 1. Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 18 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 18 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 20 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử 11. Vì sao nhân dân Cam-pu-chia đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp

Xem lời giải

Bài 4 trang 21 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 21 sách bài tập Lịch sử 11. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Cam-pu-chia cuối thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài 5 trang 21 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 21 sách bài tập Lịch sử 11. Đặc điểm phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương

Xem lời giải

Bài 6 trang 22 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 22 sách bài tập Lịch sử 11. Nội dung cải cách của Ra-ma V và ý nghĩa đối với sự phát triển của Xiêm

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 23 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 25 sách bài tập Lịch sử 11. Sự phân chia châu Phi giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 25 sách bài tập Lịch sử 11. Điểm nổi bật của phong trào đấu tranh chống thực dân ở châu Phi

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy thống kê những nội dung thích hợp vào bảng sau

Xem lời giải

Bài 5 trang 27 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 27 sách bài tập Lịch sử 11. Nhận xét về phong trào đấu tranh ở Mĩ Latinh vào nửa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất