Bài 1 trang 18 SBT sử 11


Giải bài 1 trang 18 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1-2

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Hà Lan hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập ách thống trị ở In-đô-nê-xi-a vào

A. Giữa thế kỉ XVIII

B. Đầu thế kỉ XIX

C. Giữa thế kỉ XIX

D. Đầu thế kỉ XX

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á

Lời giải: Ở In-đô-nê-xi-a, ngay từ thế kỉ XV-XVI, thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan đã có mặt và từng bước chiếm lĩnh thị trường. Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập nền thống trị thực dân trên đất nước này.

Chọn C

2. Từ thế kỉ XVI, Phi-lip-pin là thuộc địa của

A. Bồ Đào Nha

B. Tây Ban Nha

C. Anh

D. Pháp

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á

Lời giải: Phi-líp-pin cũng bị thực dân Tây Ban Nha thống trị từ giữa thế kỉ XVI. Sau khi giành thắng lợi trong chiến tranh với Tây Ban Nha năm 1898, đế quốc Mĩ liền tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Phi-líp-pin (1899-1902) và biến quần đảo này thành thuộc địa của mình.

Chọn B

Câu 3-4

3. Vào nửa sau thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, thực dân Anh đã hoàn thành quá trình xâm chiếm

A. Cam-pu-chia, Lào

B. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a

C. Việt Nam, Phi-lip-pin

D. Mã Lai, Miến Điện

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á

Lời giải: 

- Ở Miến Điện (nay là Mi-an-ma), từ năm 1824 đến năm 1885, thực dân Anh đã tiến hành 3 cuộc chiến tranh xâm lược. Năm 1885, Anh thôn tính Miến Điện rồi sát nhập nước này thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh.

- Mã Lai (nay thuộc Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po) sớm bị các nước tư bản nhòm ngó, can thiệp. Đến đầu thế kỉ XX, Mã Lai hoàn toàn trở thành thuộc địa của Anh.

Chọn D

4. Nửa sau thế kỉ XIX, Cam-pu-chia trở thành thuộc địa của thực dân

A. Anh

B. Pháp

C. Tây Ban Nha

D. Hà Lan

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á

Lời giải: Ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là đối tượng xâm lược của thực dân Pháp. Đến cuối thế kỉ XIX, Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bắt đầu thi hành chính sách bóc lột, khai thác thuộc địa

Chọn B

Câu 5-6

5. Nước Lào thực sự trở thành thuộc địa của Pháp vào năm

A. 1873.                 

B. 1884.             

C. 1893.                  

D. 1896.

Phương pháp: Xem lại mục 5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX

Lời giải: Năm 1865, nhiều đoàn thám hiểm người Pháp đi ngược sông Mê Công lên thượng nguồn để thăm dò khả năng xâm nhập Lào, gây sức ép buộc triều đình Luông-pha- bang phải công nhận nền thống trị của Pháp. Tiến hành đàm phán với Xiêm, Pháp đạt được Hiệp ước 1893, theo đó Chính phủ Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào. Như vậy, Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm 1893.

Chọn C

6. Cuộc đấu tranh của nhân dân Lào diễn ra rộng khắp từ

A. giữa thế kỉ XIX.                               

B. cuối thế kỉ XIX.

C. cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.        

D. đầu thế kỉ XX.

Phương pháp: Xem lại mục 5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX

Lời giải: Ngay từ đầu thế kỉ XX, nhân dân Lào đã tiến hành nhiều cuộc đấu tranh bất khuất trên toàn lãnh thổ để chống lại ách nô dịch tàn bạo của thực dân Pháp.

Chọn D

Câu 7-9

7. Hai xu hướng trong phong trào giải phóng dân tộc ở Phi-lip-pin vào cuối thế kỉ XIX là

A. Xu hướng ôn hòa và xu hướng bạo động

B. Xu hướng cách mạng và xu hướng cả lương

C. Xu hướng "bài ngoại" và xu hướng "mở cửa"

D. Xu hướng cải cách và xu hướng bạo động

Phương pháp: Xem lại mục 3. Phong trào chống thực dân ở Phi-líp-pin

Lời giải: 

Vào những năm 90 của thế kỉ XIX, ở Phi-líp-pin xuất hiện hai xu hướng chính trong phong trào giải phóng dân tộc.

+ Xu hướng cải cách của Hô-xê Ri-dan. Năm 1892, Hô-xê Ri-dan thành lập “Liên minh Phi-líp-pin”, thu nạp nhiều trí thức yêu nước, địa chủ và tư sản tiến bộ cùng một số dân nghèo. Liên minh chủ trương tuyên truyền, khởi dậy ý thức dân tộc, đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho người Phi-lip-pin.

+ Xu hướng bạo động của Bô-ni-pha-xi-ô. Không tán thành đường lối cải cách ôn hòa, tháng 7-1892, Bô-ni-pha-xi-ô tách khỏi Liên minh Phi-líp-pin, thành lập “Liên hiệp những người con yêu quý của nhân dân” - viết tắt là KATIPUNAN.

Chọn D

8. Cuộc khởi nghĩa do Pha-ca-đuốc lãnh đạo diễn ra trong thời gian

A. Từ năm 1901 đến năm 1905

B. Từ năm 1902 đến năm 1903

C. Từ năm 1901 đến năm 1903

D. Từ năm 1890 đến năm 1907

Phương pháp: Xem lại mục 5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX

Lời giải: Mở đầu là cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào (1901-1903) dưới sự chỉ huy của Pha-ca-đuốc

Chọn C

9. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp có sự liên minh chiến đấu giữa nhân dân các nước trên bán đảo Đông Dương

A. Khởi nghĩa Si-vô-tha

B. Khởi nghĩa A-cha Xoa và Pu-côm-bô

C. Khởi nghĩa Ong Kẹo

D. Khởi nghĩa Com-ma-đam

Phương pháp: Xem lại mục 4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chia

Lời giải: Cuộc khởi nghĩa chống Pháp có sự liên minh chiến đấu giữa nhân dân các nước trên bán đảo Đông Dương là: Khởi nghĩa A-cha Xoa và Pu-côm-bô

Chọn B

Câu 10-12

10. Đến giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây có ý đồ xâm lược Vương quốc Xiêm (Thái Lan) là

A. Mĩ - Tây Ban Nha.                     

B. Pháp - Tây Ban Nha.

C. Anh - Bổ Đào Nha.                    

D. Anh - Pháp.

Phương pháp: Xem lại mục 6. Xiêm giữa thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX

Lời giải: Vào giữa thế kỉ XIX, cũng như các nước ở Đông Nam Á, Vương quốc Xiêm đứng trước sự đe dọa xâm nhập của thực dân phương Tây, nhất là Anh và Pháp

Chọn D

11. Người chủ trương mở của buôn bán với nước ngoài nhằm phát triển nến kinh tế của Vương quốc Xiêm là

A. Ra-ma III.                                        

B. Ra-ma IV.

C.  Ra-ma V.                                        

D. Ra-ma VI.

Phương pháp: Xem lại mục 6. Xiêm giữa thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX

Lời giải: Triều đại Ra-ma, được thiết lập năm 1752, theo đuổi chính sách đóng cửa, ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm. Đến thời vua Mông-kut (Ra-ma IV, trị vì năm 1851 đến năm 1868) chủ trương mở cửa buôn bán với bên ngoài, lợi dụng sự kiềm chế lẫn nhau giữa các nước tư bản để bảo vệ nền độc lập của đất nước.

Chọn B

12. Người tiến hành nhiều cải cách, đưa nước Xiêm phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa là

A. Ra-ma IV.                                          

B. Ra-ma V.

C. Ra-ma VI.                                        

D. Ra-ma VII.

Phương pháp: Xem lại mục 6. Xiêm giữa thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX

Lời giải:  Năm 1868, Chu-la-long-con lên ngôi (Ra-ma V trị vì từ năm 1868 đến năm 1910) và bắt đầu tiến hành cải cách đưa đất nước phát triển theo hướng TBCN

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài