Bài 4 trang 42 SBT sử 11


Giải bài 4 trang 42 sách bài tập Lịch sử 11. Điền mốc thời gian phù hợp vào bảng sau và nêu ý nghĩa của các sự kiện

Đề bài

Hãy điền mốc thời gian phù hợp vào bảng sau và nêu ý nghĩa của các sự kiện:  

Thời gian

Sư kiện

Ý nghĩa lịch sử

 

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

 

 

Thành lập Quốc tế thứ nhất

 

 

Công xã Pa-ri

 

 

Cách mạng dân chủ tư sản Nga lần thứ nhất

 

 

Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại nội dung kiến thức đã học 

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sư kiện

Ý nghĩa lịch sử

1847

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, đánh dấu bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân. Từ đây, giai cấp công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường để thực hiện mục tiêu cuối cùng của những người cộng sản là xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.  

28-9-1864

Thành lập Quốc tế thứ nhất

Quốc tế thứ nhất là tổ chức quốc tế đầu tiên góp phần truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế và đoàn kết, thống nhất lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác trong cuộc đấu tranh giải phóng loài người khỏi áp bức, bóc lột.

18/3/1871

Công xã Pa-ri

Là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới. Cổ vũ nhân dân lao động trên thế giới về sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp. Nó còn để lại nhiều bài học quý báu cho giai cấp vô sản.

1905-1907

Cách mạng dân chủ tư sản Nga lần thứ nhất

Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên do giai cấp vô sản lãnh đạo trong thời kì đế quốc chủ nghĩa. Tuy thất bại những ý nghĩa của cách mạng thật lớn lao. Cách mạng đã phát động các giai cấp bị bóc lột và các dân tộc bị áp bức trong đế quốc Nga đứng lên đấu tranh, làm lung lay chế độ Nga hoàng. Cuộc cách mạng Nga đã dấy lên một cao trào đấu tranh của giai cấp vô sản trong các nước đế quốc và thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông vào đầu thế kỉ XX.

1911

Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc

Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, do những người trí thức cấp tiến trong giai cấp tư sản và tiểu tư sản lãnh đạo, đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, có ảnh hưởng nhất định đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài