Bài 1 trang 61 SBT sử 11


Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước thắng trận đã họp tại Véc-xai (Pháp) để bàn về vấn đề gì

A. Bàn cách đối phó chống lại Liên Xô

B. Chống lại cuộc đấu tranh cách mạng của công nhân và nhân dân lao động thế giới

C. Chống lại sự ra đời của Quốc tế Cộng sản

D. Kí kết những hiệp ước và hòa ước để phân chia quyền lợi, thiết lập một trật tự thế giới mới (trật tự Vécxai -Oasinhtơn).

2. Trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất gọi là

A. Trật tự lanta.                                  

B. Trật tự Vécxai

C. Trật tự Oasinhtơn.                            

D. Trật tự Vécxai - Oasinhtơn.

3. Tổ chức quốc tế ra đời để duy trì trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Liên hợp quốc.                                       

B. Hội Liên minh. 

C. Hội Quốc liên.                                        

D. Hội Hiệp ước

4. Trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã

A. giải quyết được những mâu thuẫn giữa các nước tư bản.

B. xác lập được mối quan hệ hòa bình, ổn định trên thế giới.

C. giải quyết được những vấn đề cơ bản về dân tộc và thuộc địa.

D. làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản.

5. Trong những năm 1924 - 1929, các nước tư bản bước vào thời kì

A. khủng hoảng trầm trọng.

B. ổn định về chính trị và đạt mức tăng trưởng cao về kinh tế.

C. ổn định về chính trị nhưng khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

D. tăng trưởng về kinh tế song lại khủng hoảng chính trị, xã hội. 

6. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) bùng nổ đầu tiên ở

A. Đức 

B. Anh                  

C. Pháp                       

D. Mĩ

7. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là

A. hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. tác động của cao trào cách mạng thế giới 1918 - 1923.

C. mâu thuẫn giữacác nước tư bản.

D. sản xuất thiếu kế hoạch, không tương xứng với sự cải thiện đời sống của đa số nhân dân, "cung vượt quá cầu". 

8. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là gì

A. Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống trong cảnh nghèo đói, tù túng

B. Trong các nước tư bản chủ nghĩa hình thành hai lò lửa trước chiến tranh thế giới thứ hai

C. Lạm phát phi mã, nhà nước không kiểm soát được tài chính

D. Xã hội rối loạn, trộm cắp diễn ra khắp nơi

9. Các nước tư bản Mĩ, Anh, Pháp đã vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) bằng cách

A. thiết lập chế độ độc tài phát xít

B. đàn áp phong trào cách mạng của giai cấp công nhân,

C. tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa.

D. tiến hành cải cách kinh tế - xã hội, đổi mới quá trình quản lí, tổ chức sản xuất. 

10. Các nước Đức, l-ta-li-a, Nhật Bản tìm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) bằng cách

A. tiến hành cải cách kinh tế - xã hội, thực hiện dân chủ.

B. gây chiến tranh, xâm chiếm thuộc địa, mở rộng ảnh hưởng.

C. thiết lập chế độ độc tài phát xít.

D. đàn áp phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân.

11. Trước nguy cơ xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới mới, quốc tế cộng sản đã

A. Thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh ở nhiều nước tư bản

B. Giúp đỡ nước Pháp tiêu diệt bọn phát xít

C. Phát động phong trào đấu tranh trên nghị trường và báo chí

D. Kêu gọi các nước tư bản nhanh chóng tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng

12. Thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh đế quốc đã dẫn đến việc

A. Thành lập Đảng cộng sản Pháp

B. Thành lập Hội liên hiệp chống chủ nghĩa phát xít ở Pháp

C. Phát động phong trào đấu tranh trên nghị trường và báo chí

D. Giành thắng lợi trong cuộc tuyển cử tháng 5-1936, thành lập chính phủ mới do Lê-ông Bơ-lum đứng đầu và bảo vệ nền dân chủ, đưa nước Pháp vượt qua hiểm họa của chủ nghĩa phát xít

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn

Lời giải: Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919-1920) và Oa-sinh-tơn (1921-1922) đã kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi thiết lập một trật tự thế giới mới (trật tự Vécxai -Oasinhtơn).

Chọn D

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn

Lời giải: Một trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua các văn kiện được kí ở Vécxai và Oa-sinh-tơn, thường được gọi là hệ thống Vécxai-Oasinhtơn.

Chọn D

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn

Lời giải: Nhằm duy trì trật tự thế giới mới, Hội Quốc liên-một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên-được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.

Chọn C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn

Lời giải: Đồng thời, ngay giữa các nước tư bản thắng trận cũng nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyền lợi. Chính vì thế, quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mỏng manh.

Chọn D

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó

Lời giải: Trong những năm 1924 - 1929 các nước tư bản ổn định về chính trị và tăng trưởng nhanh về kinh tế.

Chọn B

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó

Lời giải: Tháng 10-1929, cuộc khủng hoảng bùng nổ ở Mĩ sau đó lan ra các nước tư bản chủ nghĩa và kéo dài đến năm 1933.

Chọn D

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó

Lời giải: Trong những năm 1924 - 1929 các nước tư bản ổn định về chính trị và tăng trưởng nhanh về kinh tế, nhưng do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận dẫn đến tình trạng hàng hóa ế thừa, cung vượt quá xa cầu.

Chọn D

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó

Lời giải: Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: Một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Chọn B

Câu 9

Phương pháp: Dựa vào mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó

Lời giải: Các nước Mĩ, Anh, Pháp tiến hành những cải cách kinh tế - xã hội để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng và đổi mới quá trình quản lí, tổ chức sản xuất.

Chọn D

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó

Lời giải: Các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản tìm kiếm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới. Thiết lập các chế độ độc tài phát xít - nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất. Các nước này đã đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị để cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình.

Chọn C

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 4. Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh

Lời giải: Ngay từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX, dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản và các đảng cộng sản, phong trào đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh lan rộng ở nhiều nước. Những người cộng sản đã thiết lập được sự thống nhất hành động với các đảng xã hội dân chủ, các lực lượng yêu nước, thành lập Mặt trận Nhân dân chống chủ nghĩa phát xít ở Pháp, I-ta-li-a, Tiệp Khắc, Hi-Lạp, Tây Ban Nha và nhiều nước khác.

Chọn A

Câu 12

Phương pháp: Xem lại mục 4. Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh

Lời giải: Thắng lợi của Mặt trận Nhân dân Pháp trong những năm 1936-1939 là sự kiện nổi bật trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5-1936. Mặt trận Nhân dân Pháp giành được thắng lợi và thành lập chính phủ do Lê-ông Bơ-lum đứng đầu. Phong trào Mặt trận Nhân dân đã được bảo vệ nền dân chủ, đưa Pháp vượt qua hiểm họa của chủ nghĩa phát xít.

Chọn D

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 63 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 63 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai

 • Bài 3 trang 64 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 64 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước châu Âu năm 1923 so với năm 1914

 • Bài 4 trang 65 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 65 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những hiểu biết của em về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

 • Bài 5 trang 65 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 65 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao khủng hoảng kinh tế lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.