Giải bài 6 trang 110 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau để trả lời các câu hỏi.

a) Đơn vị thời gian là gì?

b) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất?

c) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất?

d) Sản lượng gạo xuất khẩu tăng trong khoảng thời gian nào?

e) Sản lượng gạo xuất khẩu giảm trong khoảng thời gian nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát đường gấp khúc từ trái qua phải

Đọc số liệu được ghi trên các điểm có đánh dấu

Lời giải chi tiết

a) Đơn vị thời gian là: Năm

b) Năm 2012 có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất

c) Năm 2007 có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất

d) Sản lượng gạo xuất khẩu tăng trong khoảng thời gian từ 2007 – 2008; 2008 – 2009 ; 2009 – 2010; 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2014 – 2015

e) Sản lượng gạo xuất khẩu giảm trong khoảng thời gian từ 2006 – 2007; 2002 – 2013; 2013 – 2014 ;2015 – 2016


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm