Giải bài 1 trang 109 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Bảng thống kê dưới đây biểu diễn dữ liệu về chi tiêu của gia đình bạn Lan. Em hãy phân loại dữ liệu dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các dữ liệu số là dữ liệu định lượng

Các dữ liệu không phải là số là dữ liệu định tính

Lời giải chi tiết

* Dữ liệu định tính:

+ Mục chi tiêu: Chi tiêu thiết yếu; chi tiêu tài chính; chi tiêu cá nhân.

+ Liệt kê chi tiết: Ăn, ở, đi lại, hóa đơn tiện ích; Trả nợ, tiết kiệm, dự phòng; Du lịch, giải trí, mua sắm.

* Dữ liệu định lượng: Tỉ lệ phần trăm: 50%, 20%, 30%


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm