Giải bài 2 trang 109 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thống kê điểm kiểm tra môn Toán của 10 học sinh giỏi Toán của lớp 7B, ta được dãy số liệu sau: 8;8;8;8,5;9;9;9;9,5;10;10.

Dữ liệu trên có đại diện cho kết quả kiểm tra Toán của lớp 7B hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dữ liệu mang tính đại diện đối với vấn đề khi thể hiện đủ dữ liệu của các đối tượng

Lời giải chi tiết

Dữ liệu trên không đại diện cho kết quả kiểm tra Toán của lớp 7B vì còn thiếu dữ liệu của các học sinh không phải học sinh giỏi Toán


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm