Giải bài 3 trang 110 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tỉ lệ loại gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 được cho trong bảng dữ liệu sau đây. Em hãy biểu diễn thông tin từ bảng dữ liệu đã cho vào biểu đồ bên dưới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Xác định và điền tỉ số phần trăm tương ứng với mỗi hình quạt

+ Tô màu biểu diễn đối tượng đó vào chú thích.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm