Giải bài 5.19 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức


Đề bài

Có 25% giá trị của mẫu số liệu nằm giữa \({Q_1}\) và \({Q_3}\) đúng hay sai?

A. Đúng.

B. Sai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các tứ phân vị:

Lời giải chi tiết

Có 50% giá trị của mẫu số liệu nằm giữa \({Q_1}\) và \({Q_3}\)

=> chọn B.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 5.20 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

  Số đặc trưng nào sau đây đo độ phân tán của mẫu số liệu?

 • Giải bài 5.21 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

  Điểm trung bình môn học kì I một số môn học của bạn An là 8; 9; 7; 6; 5; 7; 3. Nếu An được cộng thêm mỗi môn 0,5 điểm chuyên cần thì các số đặc trưng nào sau đây của mẫu

 • Giải bài 5.22 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

  Lương khởi điểm của 5 sinh viên vừa tốt nghiệp tại một trường đại học (đơn vị triệu đồng) là: 3,5 9,2 9,2 9,5 10,5 a) Giải thích tại sao nên dùng trung vị để thể hiện mức lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học này. b) Nên dùng khoảng biến thiên hay khoảng tứ phân vị để đo độ phân tán? Vì sao?

 • Giải bài 5.23 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

  Điểm Toán và điểm Tiếng Anh của 11 học sinh lớp 10 được cho trong bảng sau: Hãy so sánh mức độ học đều của học sinh trong môn Tiếng Anh và môn Toán thông qua các số đặc trưng: khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, độ lệch chuẩn.

 • Giải bài 5.24 trang 90 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

  Bảng sau cho biết dân số của các tỉnh/thành phố Đồng bằng Bắc Bộ năm 2018 (đơn vị triệu người) a) Tìm số trung bình và trung vị của mẫu số liệu trên. b) Giải thích tại sao số trung bình và trung vị lại có sự sai khác nhiều. c) Nên sử dụng số trung bình hay trung vị để đại diện cho dân số của các tỉnh thuộc Đồng bằng Bắc Bộ?

>> Xem thêm