Giải bài 5.17 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức


Đề bài

Khi cần một bao gạo bằng một cân treo với thang chia 0,2 kg thì độ chính xác d là

A. 0,1 kg.

B. 0,2 kg

C. 0,3 kg.

D. 0,4 kg

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong các phép đo, độ chính xác d của số gần đúng bằng một nửa đơn vị của thước đo.

Lời giải chi tiết

Thang chia là 0,2kg thì d=0,1kg

Chọn A.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 5.18 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

  Trong hai mẫu số liệu, mẫu nào có phương sai lớn hơn thì có độ lệch chuẩn lớn hơn, đúng hay sai?

 • Giải bài 5.19 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

  Có 25% giá trị của mẫu số liệu nằm giữa Q1 và Q3 đúng hay sai?

 • Giải bài 5.20 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

  Số đặc trưng nào sau đây đo độ phân tán của mẫu số liệu?

 • Giải bài 5.21 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

  Điểm trung bình môn học kì I một số môn học của bạn An là 8; 9; 7; 6; 5; 7; 3. Nếu An được cộng thêm mỗi môn 0,5 điểm chuyên cần thì các số đặc trưng nào sau đây của mẫu

 • Giải bài 5.22 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

  Lương khởi điểm của 5 sinh viên vừa tốt nghiệp tại một trường đại học (đơn vị triệu đồng) là: 3,5 9,2 9,2 9,5 10,5 a) Giải thích tại sao nên dùng trung vị để thể hiện mức lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học này. b) Nên dùng khoảng biến thiên hay khoảng tứ phân vị để đo độ phân tán? Vì sao?

>> Xem thêm