Giải bài 5.18 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức


Đề bài

Trong hai mẫu số liệu, mẫu nào có phương sai lớn hơn thì có độ lệch chuẩn lớn hơn, đúng hay sai?

A. Đúng.

B. Sai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai của phương sai.

Lời giải chi tiết

Độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai của phương sai.

=> Mẫu nào có phương sai lớn hơn thì có độ lệch chuẩn lớn hơn.

Chọn A.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm