Giải bài 5 trang 86 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy chỉ ra các cặp vectơ cùng hướng, ngược hướng, bằng nhau trong hình 17.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Xác định các vecto có giá song song hoặc trùng nhau

Bước 2: Xác định hướng của các vectơ => Kết luận các cặp vecto cùng hướng, ngược hướng.

Bước 3: So sánh độ dài của các cặp vecto cùng hướng => Kết luận các cặp vecto bằng nhau

Lời giải chi tiết

+ Các cặp vectơ cùng hướng là: \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \); \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \)

+ Các cặp vectơ ngược hướng là: \(\overrightarrow x \) và \(\overrightarrow y \)

+ Các cặp vectơ bằng nhau là: \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm