Giải bài 5 trang 84 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Ta gọi hai góc có tổng bằng 90 \(^\circ \) là hai góc phụ nhau. Hãy viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu và chứng minh định lí: “ Hai góc cùng phụ một góc thứ 3 thì bằng nhau”

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giả thiết là điều đề bài cho

Kết luận là điều cần chứng minh

Lời giải chi tiết

Giả sử \(\widehat A,\widehat C\) cùng phụ với \(\widehat B\). Ta được:

\(\widehat A + \widehat B = 90^\circ ;\widehat C + \widehat B = 90^\circ \)

\(\widehat A = 90^\circ  - \widehat B;\widehat C = 90^\circ  - \widehat B\)

\( \Rightarrow \widehat A = \widehat C\) (đpcm


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm