Giải bài 2 trang 84 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy phát biểu phần còn thiếu của kết luận sau:

a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong .?…

b) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì .?..

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tính chất 2 đường thẳng song song

b) Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau (Tính chất 2 đường thẳng song song)

b) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm