Giải mục 2 trang 83, 84 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Hãy viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu và chứng minh định lí: “ Hai góc cùng bù một góc thứ 3 thì bằng nhau”

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành 2

Hãy viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu và chứng minh định lí: “ Hai góc cùng bù một góc thứ 3 thì bằng nhau”

Phương pháp giải:

Giả thiết là điều đề bài cho

Kết luận là điều cần chứng minh

Sử dụng tính chất: Tổng các góc bù nhau bằng 180 độ

Lời giải chi tiết:

Giả sử \(\widehat {{O_1}},\widehat {{O_3}}\) cùng bù với góc \(\widehat {{O_2}}\). Ta được:

\(\widehat {{O_1}} + \widehat {{O_2}} = 180^\circ ;\widehat {{O_3}} + \widehat {{O_2}} = 180^\circ \)

\( \Rightarrow \widehat {{O_1}} = \widehat {{O_3}}\) (đpcm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm