Giải bài 3 trang 84 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy phát biểu phần còn thiếu của kết luận sau:

a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong .?…thì hai đường thẳng đó song song.

b) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng ..?.. với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song. (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

b) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm