Giải câu hỏi thực hành trang 86 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Làm tương tự như trên để đo và so sánh cặp góc đồng vị

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1:Vẽ 3 điểm A,B,C.

Bước 2: Vẽ đường thẳng a đi qua 2 điểm A,B

Bước 3: Vẽ đường thẳng b đi qua C và song song với a

Bước 4: Vẽ điểm D trên đường thẳng b

Bước 5: Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại C

Bước 6: Vẽ điểm E nằm trên đường thẳng c

Bước 7: Đo và so sánh 2 góc đồng vị

Lời giải chi tiết

Bước 1:Vẽ 3 điểm A,B,C:

Nhấp chuột chọn thẻ Điểm mới, vẽ 3 điểm A,B,C.

Bước 2: Vẽ đường thẳng a đi qua 2 điểm A,B:

+ Nhấp chuột chọn thẻ Đường thẳng đi qua 2 điểm

+ Nhấp chuột chọn điểm A, điểm B

Bước 3: Vẽ đường thẳng b đi qua C và song song với a:

+ Nhấp chuột chọn thẻ Đường song song

+ Nhấp chuột chọn điểm C, chọn đường thẳng a

Bước 4: Vẽ điểm D trên đường thẳng b

+ Nhấp chuột chọn thẻ Điểm thuộc đối tượng

+ Nhấp chuột chọn đường thẳng b

Bước 5: Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại C

+ Nhấp chuột chọn thẻ Đường thẳng đi qua 2 điểm.

+ Nhấp chuột chọn điểm A, điểm C

Bước 6: Vẽ điểm E nằm trên đường thẳng c

+ Nhấp chuột chọn thẻ Điểm thuộc đối tượng

+ Nhấp chuột chọn đường thẳng c

Bước 7: Đo và so sánh 2 góc đồng vị

+ Nhấp chuột chọn thẻ Góc

+ Nhấp chuột theo thứ tự vào các điểm D,C,E để chọn góc DCE đã vẽ

+ GeoGebra sẽ đo góc DCA

+ Nhấp chuột theo thứ tự vào các điểm C,A,B để chọn góc CAB đã vẽ

+ GeoGebra sẽ đo góc CAB


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu