Bài 2 trang 40 SBT sử 9


Giải bài tập 2 trang 40 sách bài tập Lịch sử 9. Nhân vật nào đã tham dự hội nghị I-an-ta năm 1945?

Đề bài

Trong các nhân vật dưới đây, nhân vật nào đã tham dự hội nghị I-an-ta năm 1945? Điền dấu nhân vào ô ☐ trước ý đúng? 

A. ☐ Hít-le            B. ☐ Giu-cốp

C. ☐ Tru-man       D. ☐ Xta-lin

E. ☐ Ru-dơ-ven    G. ☐ Đờ Gôn

H. ☐ Mút-xô-li-ni   I. ☐ Soc-sin

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới

Lời giải chi tiết

Nhân vật đã tham dự hội nghị I-an-ta năm 1945:

D. Xta-lin

E. Ru-dơ-ven

I. Sớc-sin

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 40 SBT sử 9

  Giải bài tập 3 trang 40 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp

 • Bài 4 trang 40 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 40 sách bài tập Lịch sử 9. Hoàn thiện sơ đồ về xu hướng của thế giới sau “Chiến Tranh Lạnh”

 • Bài 5 trang 40 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 40 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày vai trò của Liên Hợp Quốc từ khi thành lập đến nay?

 • Bài 6 trang 41 SBT sử 9

  Giải bài tập 6 trang 41 sách bài tập Lịch sử 9. Vì sao Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh”?

 • Bài 1 trang 38 SBT sử 9

  Giải bài tập 11 trang 38 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí