Bài 2 trang 111 SBT sử 9


Giải bài 2 trang 111 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau:

1. ☐ Ngày 29-3-1973, toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta. Đồng thời Mĩ cũng cắt viện trợ quân sự, kinh tế cho chính quyền Sài Gòn.

2. ☐ Chiến dịch giải phóng Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ mang tên "chiến dịch Hồ Chí Minh".

3. ☐ Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 hoàn toàn thắng lợi đã tạo thời cơ lớn cho nhân dân Lào và Cam-pu-chia hoàn thành giải phóng đất nước.

4. ☐ Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước mở ra một kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên XHCN.

5. ☐ Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước cho nhân dân ta kéo dài 30 năm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Ý nghĩa lịch sử

Lời giải chi tiết

* Câu đúng là:

3. ☒ Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 hoàn toàn thắng lợi đã tạo thời cơ lớn cho nhân dân Lào và Cam-pu-chia hoàn thành giải phóng đất nước.

4. ☒ Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước mở ra một kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc- kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên XHCN.

* Câu sai là: 

1. ☒ Ngày 29-3-1973, toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta. Đồng thời Mĩ cũng cắt viện trợ quân sự, kinh tế cho chính quyền Sài Gòn.

2. ☒ Chiến dịch giải phóng Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ mang tên "chiến dịch Hồ Chí Minh"

5. ☒ Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước cho nhân dân ta kéo dài 30 năm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 111 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 111 sách bài tập Lịch sử 9. Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

 • Bài 4 trang 112 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 112 sách bài tập Lịch sử 9. Sau hiệp định Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch ở miền Nam đã có sự thay đổi như thế nào?

 • Bài 5 trang 112 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 112 sách bài tập Lịch sử 9. Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam có những điểm nào

 • Bài 6 trang 113 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 113 sách bài tập Lịch sử 9. Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ

 • Bài 1 trang 109 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 109 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí